Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Quang Hồ|15:52 15/12/2022

(NADS) - Chiều ngày 15/12, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Họp báo về Hội thảo khoa học toàn quốc nhìn lại 15 năm thực hiện nghị quyết 23-NQ/TW của bộ Chính trị (Khoá X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Kỳ họp thứ hai của Hội đồng tại trụ sở Hội đồng. Chuỗi hoạt động Hội thảo và kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 19-20/12 tại Hà Nam.

W_smh_5860.jpg
TS Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng LLPB VHNT TW phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh.

Nhà LLPB Điện ảnh, TS Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng LLPB VHNT TW, Chủ tịch Hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo TS Ngô Phương Lan chia sẻ thêm những thông tin của Hội thảo khoa học toàn quốc sẽ diễn ra sắp tới. Hội thảo hướng tới 4 mục tiêu chủ yếu: 

1) Xuất phát từ thực tiễn hoạt động ở ngành, hội, đơn vị, địa phương và vị trí công tác của nhà khoa học để đánh giá những kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

2) Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) trong các lĩnh vực: sáng tạo, nghiên cứu, phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; công tác xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; công tác củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; công tác giao lưu và hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật; công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng... ở các ngành, hội, đơn vị trung ương và địa phương. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

3) Trên cơ sở những phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), đề xuất, kiến nghị phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

4) Kết quả Hội thảo là những luận cứ khoa học để Hội đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Thường trực Ban Bí thư giao.

W_smh_5837.jpg
TS Ngô Phương Lan trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Hoàng Anh.

Bên cạnh đó, TS Ngô Phương Lan cũng chia sẻ thêm về Kỳ họp thứ Hai (nhiệm kỳ 2021-2026) của Hội đồng diễn ra vào ngày 20/12 tới. Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữa Kỳ họp thứ Nhất với Kỳ họp thứ Hai của Hội đồng (nhiệm kỳ 2021-2026); cho ý kiến về nhiệm vụ của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021-2026. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: xây dựng, đề xuất và thực hiện Chương trình nghiên cứu tổng kết thực tiễn văn học, nghệ thuật thời kỳ đổi mới và hội nhập; thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam (giai đoạn 2); xây dựng Chương trình dịch thuật, chương trình biên tập, xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về văn học, nghệ thuật nhằm giới thiệu các công trình lý thuyết văn học, nghệ thuật và mỹ học quan trọng của thế giới, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập; Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các công việc thường niên của Hội đồng; Xây dựng kế hoạch để chủ động tham gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương hy vọng Hội thảo khoa học toàn quốc Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Kỳ họp thứ Hai của Hội đồng sẽ nhận được sự ủng hộ, quan tâm động viên của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, những người liên quan đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật và các cơ quan báo, đài trong cả nước.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO