Kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) - Chủ đề: Trẻ em

Kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) - Chủ đề: Trẻ em

Khánh Linh|18:01 20/03/2023

Tổng số tác phẩm tham dự đề tài Trẻ em là 2.745 ảnh với 2.649 ảnh (96,50%) từ các tác giả Việt Nam và 96 ảnh (3,05%) từ các tác giả Quốc tế.

Trong số đó, có 330 tác phẩm được chọn accept Quốc tế (FIAP, ISF). Việt Nam có 307 ảnh (93,03%), Quốc tế có 23 ảnh (6,97%).

Dưới đây là các tác phẩm đoạt giải của chủ đề Trẻ em:

Huy chương Vàng VAPA

W_13-child-vapa-gold-medal-le-thanh-son-vietnam-tre-em-va-mua-xuan.jpg
Tác phẩm: Trẻ em và mùa xuân - Tác giả: Lê Thanh Sơn (Việt Nam)

Huy chương Vàng FIAP

W_1-child-fiap-gold-medal-nguyen-thi-van-vietnam-summer-day.jpg
Tác phẩm: Summer day (Tạm dịch: Ngày hè) - Tác giả: Nguyễn Thị Vân (Việt Nam)

Huy chương Vàng ISF

W_7-child-isf-gold-medal-grzegorz-lewandowski-poland-maja.jpg
Tác phẩm: Maja - Tác giả: Grzegorz Lewandowski (Ba Lan)

Huy chương Bạc VAPA

W_14-child-vapa-silver-medal-trieu-hon-vo-vietnam-co-be-cham.jpg
Tác phẩm: Cô bé Chăm - Tác giả: Triệu Hớn Võ (Việt Nam)

Huy chương Bạc FIAP

W_2-child-fiap-silver-medal-nguyen-van-anh-vietnam-con-mua-chieu.jpg
Tác phẩm: Cơn mưa chiều - Tác giả: Nguyễn Văn Anh (Việt Nam)

Huy chương Bạc ISF

W_8-child-isf-silver-medal-nguyen-huy-son-vietnam-my-pet-and-me.jpg
Tác phẩm: My pet and me (Tạm dịch: Thú cưng và tôi) - Tác giả: Nguyễn Huy Sơn (Việt Nam)

Huy chương Đồng VAPA

W_15-child-vapa-bronze-medal-le-hoang-men-vietnam-nhanh-hon-nhanh-hon-nua.jpg
Tác phẩm: Nhanh hơn nhanh hơn nữa - Tác giả: Lê Hoàng Mến (Việt Nam)

Huy chương Đồng FIAP

W_3-child-fiap-bronze-medal-le-thach-duy-hai-vietnam-tuoi-hon-nhien.jpg
Tác phẩm: Tuổi hồn nhiên - Tác giả: Lê Thạch Duy Hải (Việt Nam)

Huy chương Đồng ISF

W_9-child-isf-bronze-medal-nguyen-duc-nguyen-vietnam-tuoi-tho.jpg
Tác phẩm: Tuổi thơ - Tác giả: Nguyễn Đức Nguyên (Việt Nam)

Giải Khuyến khích VAPA

W_16-child-vapa-hm-dang-anh-tam-vietnam-em-thang-nhe.jpg
Tác phẩm: Em thắng nhé - Tác giả: Đặng Anh Tâm (Việt Nam)
W_17-child-vapa-hm-nguyen-trong-hieu-vietnam-uom-mam.jpg
Tác phẩm: Ươm mầm - Tác giả: Nguyễn Trọng Hiếu (Việt Nam)
W_18-child-vapa-hm-ngo-minh-phuong-vietnam-niem-vui-ngay-he.jpg
Tác phẩm: Niềm vui ngày hè - Tác giả: Ngô Minh Phương (Việt Nam)

Bằng Danh dự FIAP

W_4-child-fiap-hm-bui-duy-tu-vietnam-cau-chuyen-hap-dan.jpg
Tác phẩm: Câu chuyện hấp dẫn - Tác giả: Bùi Duy Tư (Việt Nam)
W_5-child-fiap-hm-ho-trung-lam-vietnam-under-the-spring-sunshine.jpg
Tác phẩm: Under the spring sunshine (Tạm dịch: Dưới ánh nắng ) - Tác giả: Hồ Trung Lâm (Việt Nam)
W_6-child-fiap-hm-nguyen-thi-van-vietnam-baby-bana_s-masquerade-day.jpg
Tác phẩm: Baby Bana's masquerade day (Tạm dịch: Ngày hội hoá trang của em bé Ba Na) - Tác giả: Nguyễn Thị Vân (Việt Nam)

bằng danh dự ISF

W_10-child-isf-diploma-nguyen-the-hung-vietnam-chi-em.jpg
Tác phẩm: Chị em - Tác giả: Nguyễn Thế Hùng (Việt Nam)
W_11-child-isf-diploma-pham-pa-ri-vietnam-tuoi-tho-vung-cao.jpg
Tác phẩm: Tuổi thơ vùng cao - Tác giả: Phạm Pa Ri (Việt Nam)
W_12-child-isf-diploma-tran-trong-luom-vietnam-dang-mo.jpg
Tác phẩm: Đang mơ - Tác giả: Trần Trọng Lượm (Việt Nam)

Các tác phẩm đoạt của chủ đề:
Tự do cho ảnh Màu: xem tại đây
Tự do cho ảnh Đơn sắc:
xem tại đây

Ý tưởng: xem tại đây


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) - Chủ đề: Trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO