Kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) - Chủ đề: Ý tưởng

Kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) - Chủ đề: Ý tưởng

Khánh Linh|18:01 20/03/2023

Tổng số tác phẩm tham dự đề tài Tự do cho ảnh màu là 972 ảnh với 868 ảnh (89,30%) từ các tác giả Việt Nam và 104 ảnh (10,70%) từ các tác giả Quốc tế.

Trong số đó, có 223 tác phẩm được chọn accept Quốc tế (FIAP, ISF). Việt Nam có 868 ảnh (89,30%), Quốc tế  104 ảnh (10,70%).

Dưới đây là các tác phẩm đoạt giải của chủ đề Ý tưởng:

Huy chương Vàng VAPA

W_12-creative-vapa-gold-medal-andre-boto-portugal-new-reality.jpg
Tác phẩm: New Reality - Tác giả: André Boto (Bồ Đào Nha)

Huy chương Vàng FIAP

W_1-creative-fiap-gold-medal-andre-boto-portugal-the-false-illusion.jpg
Tác phẩm: The false Illusion - Tác giả: André Boto (Bồ Đào Nha)

Huy chương Vàng ISF

W_7-creative-isf-gold-medal-arlen-keshishian-iran-perspective.jpg
Tác phẩm: Perspective - Tác giả: Arlen Keshishian (Iran)

Huy chương Bạc VAPA

W_13-creative-vapa-silver-medal-mao-xiaoping-china-rehearsal.jpg
Tác phẩm: Rehearsal - Tác giả: Mao Xiaoping (Trung Quốc)

Huy chương Bạc FIAP

W_2-creative-fiap-silver-medal-grzegorz-lewandowski-poland-city-light.jpg
Tác phẩm: City light - Tác giả: Grzegorz Lewandowski (Ba Lan)

Huy chương Bạc ISF

W_8-creative-isf-silver-medal-lee-eng-tan-singapore-farah-farz-11.jpg
Tác phẩm: Farah Farz 11 - Tác giả: Lee Eng Tan (Singapore)

Huy chương Đồng VAPA

W_14-creative-vapa-bronze-medal-andre-boto-portugal-ocean-in-2030.jpg
Tác phẩm: Ocean in 2030 - Tác giả: André Boto (Bồ Đào Nha)

Huy chương Đồng FIAP

W_3-creative-fiap-bronze-medal-nguyen-huu-thong-vietnam-way-to-life.jpg
Tác phẩm: Way to life (Tạm dịch: Đường vào đời) - Tác giả: Nguyễn Hữu Thông (Việt Nam)

Huy chương Đồng ISF

W_9-creative-isf-bronze-medal-nguyen-anh-tuan-vietnam-khuc-tu-tinh.jpg
Tác phẩm: Khúc tự tình - Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Việt Nam)

Giải Khuyến khích VAPA

W_15-creative-vapa-hm-nguyen-dang-giang-vietnam-fruit-balloons.jpg
Tác phẩm: Fruit balloons (Tạm dịch: Bong bóng trái cây) - Tác giả: Nguyễn Đăng Giang (Việt Nam)
W_16-creative-vapa-hm-phan-minh-minh-tam-vietnam-sac-mau-sai-gon.jpg
Tác phẩm: Sắc màu Sài Gòn - Tác giả: Phan Minh Minh Tâm (Việt Nam)
W_17-creative-vapa-hm-nguyen-tan-tuan-vietnam-dream-of-freedom.jpg
Tác phẩm: Dream of freedom (Tạm dịch: Giấc mơ tự do) - Tác giả: Nguyễn Tấn Tuấn (Việt Nam)

Bằng Danh dự FIAP

W_4-creative-fiap-hm-andre-boto-portugal-black-slices.jpg
Tác phẩm: Black slices - Tác giả: André Boto (Bồ Đào Nha)
W_5-creative-fiap-hm-huynh-van-truyen-vietnam-green.jpg
Tác phẩm: Green (Tạm dịch: Màu xanh) - Tác giả: Huỳnh Văn Truyền (Việt Nam)
W_6-creative-fiap-hm-le-trung-hung-vietnam-garbage-in-the-sea.jpg
Tác phẩm: Garbage in the sea (Tạm dịch: Rác trên biển) - Tác giả: Lê Trung Hưng (Việt Nam)

Bằng Danh dự ISF

W_10-creative-isf-diploma-grzegorz-lewandowski-poland-the-train-station.jpg
Tác phẩm: The train station - Tác giả: Grzegorz Lewandowski (Ba Lan)
W_11-creative-isf-diploma-lee-eng-tan-singapore-ballerina-muller-46.jpg
Tác phẩm: Ballerina Muller 46 - Tác giả: Lee Eng Tan (Singapore)

Các tác phẩm đoạt của chủ đề:
Tự do cho ảnh Màu: xem tại đây
Tự do cho ảnh Đơn sắc:
xem tại đây
Trẻ em:
xem tại đây


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) - Chủ đề: Ý tưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO