Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Gold Camera 2020” tại Montenegro

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Gold Camera 2020” tại Montenegro

10:22 17/11/2020

NAĐSO - Cuộc thi do Photo Club Olcinium cộng hòa Montenegro tổ chức, dưới sụ bảo trợ của FIAP (số:2020/353), PSA, IAAP, MOL với các chủ đề: tự do cho ảnh màu, đơn sắc, phụ nữ, thiên nhiện, du lịch, báo chí. Đã có 379 tác giả từ 69 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thâm dự, trong cuộc thi này, các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng trong các chủ đề sau:

Ảnh màu:
Bằng danh dự FIAP
Tác phẩm: Chiều về

Tác giả: Huỳnh Nam Đông


Bằng danh dự Salon
Tác phẩm: Hai ngư phủ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
Ảnh đơn sắc:

Huy chương Bạc Salon
Tác phẩm: Mẹ và con
Tác giả: Nguyễn Sơn Huy

Thiên nhiên:

Bằng danh dự PSA
Tác phẩm: Plain Prinia

Tác giả: Phí Thị Thu Hà

Du lịch:
Bằng danh dự Salon
Tác phẩm: Hoàng Su Phì
Tác giả: Huỳnh Văn Hùng
Huy chương Đồng Salon
Tác phẩm: Chiều trên vịnh Cát Bà
Tác giả: Vũ Mạnh Cường


Bằng danh dự FIAP
tác phẩm: Sắc màu chợ nổi
Tác giả: Nguyễn Sơn Huy

Các tác giả Huỳnh Nam Đông, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Ngọc Thạch, Thân Nguyên, Trần Thanh Toàn, Trương Thế Cầu, Nguyễn Sơn Huy, Võ Đình Đàm, Phí Thị Thu Hà, Nguyễn Thông đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề trên của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thường và trưng bày triển lãm đăng trên: http://camera.fotolcinium.com

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Gold Camera 2020” tại Montenegro
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO