Thông báo mời tham gia triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”

VAPA|16:10 25/04/2023

Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) là một hoạt động đặc biệt trong chuỗi các sự kiện nhiếp ảnh của “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận.

t5_2-1638126445521.jpg
Tác phẩm “Những đứa bé ở Lao Xa, Hà Giang” của tác giả Ninh Mạnh Thắng tại Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2021. 

Sau sự kiện “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” (VIPF) lần thứ nhất, năm 2021 được tổ chức thành công tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2023 về việc tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận.

Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) là một hoạt động đặc biệt trong chuỗi các sự kiện nhiếp ảnh của “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận.

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

- Góp phần làm phong phú cho hoạt động của năm Du lịch Quốc gia tại Bình Thuận 2023; tập hợp, làm giàu thêm bộ ảnh về Bình Thuận phục vụ quảng bá văn hóa, du lịch Bình Thuận.

- Tập hợp bộ ảnh đẹp, phong phú về Việt Nam từ các nhiếp ảnh gia, người yêu thích chụp ảnh trên khắp thế giới;

- Tạo sự quan tâm, chú ý của các nhiếp ảnh gia, người yêu nhiếp ảnh và công chúng trong, ngoài nước tới sự kiện này.

- Là dịp tác giả quốc tế và Việt Nam cùng giao lưu, học hỏi, giới thiệu thành quả sáng tạo của mình.

II. THỂ LỆ

1. Đối tượng tham gia:

- Các tác giả người nước ngoài và người Việt Nam.

2. Chủ đề - Nội dung:

2.1. Chủ đề: 02 chủ đề

- “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”;

- “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

2.2. Nội dung: Thể hiện vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa, phong cảnh đất nước Việt Nam và tỉnh Bình Thuận.

3. Thể loại: Ảnh đơn

4. Hình thức - Quy cách tác phẩm

- Mỗi tác giả được quyền gửi tham dự tối đa 20 ảnh đơn.

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai hiện thực (trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin).

- Ảnh tham dự dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 2 Mb - 5Mb, độ phân giải 300dpi.

- Tại mỗi file ảnh cần ghi rõ số thứ tự ảnh, tên tác giả, quốc tịch, tên ảnh, địa điểm chụp (nếu có), năm chụp.

Ví dụ: 1.20. Pia Jessen, Australia, Halong bay, Quang Ninh, 2018 - Trên ảnh không được có tên, chữ chìm, địa danh, bo, viền...

- Thời gian sáng tác: Không giới hạn thời gian. Khuyến khích những tác phẩm chụp trong thời gian 3 năm gần đây.

- Không nhận ảnh đã tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” lần thứ nhất, năm 2021.

5. Phương thức và thời gian gửi ảnh

5.1. Phương thức

- Gửi ảnh trực tiếp tại email: haoct.cmtna@bvhttdl.gov.vn

5.2. Thời gian gửi ảnh

- Từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 30/6/2023.

6. Giải thưởng

- 20 Giải thưởng đồng hạng, trị giá 10.000.000đ/ mỗi giải.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả

7.1. Quyền lợi

- Tác giả có tác phẩm được triển lãm được trao Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức, được tặng 01 cuốn catalog “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) và các ấn phẩm, quà tặng khác (nếu có).

- Có cơ hội giành Giải thưởng của Ban Tổ chức.

7.2. Trách nhiệm

- Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ của Triển lãm.

- Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật của Nhà nước Việt Nam và quy định tại nước sở tại (nếu có) và thực hiện nghiêm túc Thể lệ của Triển lãm.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn, thu hồi giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) khi có khiếu nại hoặc phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Lưu ý

- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Triển lãm.

- Mỗi tác giả chỉ được sử dụng 01 tên để gửi ảnh dự thi. Nếu là nghệ danh, đề nghị ghi rõ tên thật bên cạnh nghệ danh. Ban Tổ chức sẽ gửi tiền giải thưởng và các khoản khác (nếu có) theo tên thật (tên trong chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) của tác giả.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị lỗi file, chậm trễ trong quá trình gửi tác phẩm.

- Ban Tổ chức dự kiến chọn 200 ảnh để triển lãm. Tác giả sẽ nhận được Thông báo kết quả chọn ảnh qua email, vào đầu tháng 8/2023.

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được quyền sử dụng các tác phẩm được trao giải thưởng và được chọn trưng bày tại Triển lãm để phục vụ cho công tác tuyên truyền, in ấn các tài liệu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

- Ban Tổ chức sẽ liên hệ với tác giả có ảnh được chọn triển lãm và trao giải thưởng (qua email) để xác nhận thông tin đầy đủ, phục vụ cho việc gửi tiền giải thưởng, giấy chứng nhận, catalog triển lãm sau khi kết thúc.

9. Thông tin của Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) có thể tìm hiểu qua:

- Website: http://ape.gov.vn

* Thường trực Ban Tổ chức:

Phòng Nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Email: haoct.cmtna@bvhttdl.gov.vn

III. Lịch trình của triển lãm

- Kết thúc nhận ảnh: 30/6/2023.

- Thông báo kết quả chọn ảnh triển lãm: Đầu tháng 8/2023.

- Khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng: Dự kiến 20/10/2023 tại Bình Thuận, Việt Nam

- Gửi catalog, bằng chứng nhận, giải thưởng cho tác giả (đối với tác giả không đến nhận trực tiếp tại lễ Khai mạc và trao giải thưởng): tháng 11 và 12/2023. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tác giả trong nước và quốc tế để Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) thành công tốt đẹp.


Invitation letter for the 2nd Photo Exhibition “Vietnam through the lens of International photographers”

After the 1st "Viet Nam International Photography Festival" (VIPF), which was successfully held in Ninh Binh in 2021, the Ministry of Culture, Sports and Tourism promulgated Decision no. 949/QD-BVHTTDL dated 13th April 2023 on the organization of the 2nd "Viet Nam International Photography Festival" in Binh Thuan in 2023.

The 2nd photo exhibition "Viet Nam through the lens of international photographers" is a special event in the series of photography activities of the 2nd "Viet Nam International Photography Festival" in Binh Thuan in 2023.

I. OBJECTIVES & PURPOSES:

- Increasing the activities of the Visit Viet Nam Year 2023 in Binh Thuan; gathering and enriching the set of photos about Binh Thuan to promote the culture and tourism of Binh Thuan.

- Gathering a collection of beautiful and diverse photos about Viet Nam from photographers and photography-lovers from around the world.

- Create attention and interest of domestic and foreign photographers, photography lovers and public audience to this event.

- An opportunity for international and Vietnamese photographic artists to exchange and introduce their creative achievements.

II. REGULATIONS:

1. Participants: International and Vietnamese photographers.

2. Theme - Content

2.1. Theme:

- "Viet Nam through the lens of international photographers".

- “Binh Thuan-Green tourism comes together”.

2.2. Content: Showcasing the beauties of the country, people, culture and landscape of Viet Nam and Binh Thuan.

3. Genre: Single Photos

4. Form - Specifications of photographic works:

- Each author can submit up to 20 single photos.

- The work is composed by the photorealism method. Photo collages, false reality photos will not be allowed (in case of necessity, the Organizing Committee may ask the author to submit the original file for verification).

- Participating photos are in the forms of digital image files, JPG format, size from 2Mb - 5Mb, resolution 300dpi.

- At each photo file, it is necessary to specify the name of the author, nationality, the name of the photo, the location where the photo was taken (if any), the year when the photo was taken.

E.g.: 1.20. Pia Jessen, Australia, Halong bay, Quang Ninh, 2018

- There will be no name, watermark, names of places, smoothing and bordering effects on the photos...

- Time of composition: There is no time limit. However, photos taken within the last 3 years would be recommended.

- Do not accept photos that participated in the 1st "Viet Nam through the lens of international photographers" photo exhibition in 2021.

5. Photo submission method and deadline:

5.1. Method:

Please send photos directly to the following email address: haoct.cmtna@bvhttdl.gov.vn

5.2. Deadline:

From the date of issuing the invitation letter to the end of 30th June 2023.

6. Prizes:

- 20 Prizes of the same rank, worth 10,000,000 VND/ each.

7. Rights and Responsibilities of authors:

7.1. Rights:

- Authors whose works are exhibited will be awarded Certificate from the Organizing Committee and 01 exhibition catalog of the 2nd photo exhibition “Viet Nam through the lens of international photographers" and other publications, gifts (if any). - Have a chance to win the Prize of the Organizing Committee.

7.2 Responsibility

- The author's submission of participating works means that author accepts all the regulations of the Exhibition;

- The author is responsible for copyrights, personal income tax, and related rights in accordance with the laws and regulations of the State of Viet Nam and the regulations of the host country (if any) and strictly implements the Regulations of the Exhibition.

- The Organizer is not responsible for copyright and related rights disputes. The Organizing Committee will cancel the selection results, withdraw the prizes and other benefits (if any) when there is a complaint or a violation of copyright and related rights in accordance with current law.

8. Other regulations:

- Works that violate the rules and regulations will be removed from the Exhibition. - Each author can only use 1 name to submit photos. If it is a stage name, please specify your real name next to the stage name. The Organizing Committee will send the prize money and other amounts (if any) according to the real name (name in the identity card/citizen identity card/passport) of the author.

- The Organizing Committee is not responsible for works with file errors, delays in the submission of works.

- The Organizing Committee plans to select 200 photos for exhibition. Authors will receive Notification of Photo Selection Result via email, in early August 2023. - The Department of Fine Arts, Photography and Exhibition (Ministry of Culture, Sports and Tourism) is entitled to use the works awarded and selected to be displayed at the Exhibition to serve the propaganda and printing purposes of publication of promotional materials for non-commercial purposes at no additional cost. Moral rights belong to the author.

- The Organizing Committee will contact the author whose photo is selected for the exhibition and award ceremony (via email) to confirm completed information for sending the prize money, certificates, exhibition catalogs after the exhibition closes.

9. Information of the 2nd Photo exhibition "Viet Nam through the lens of international photographers" can be found through:

Website: http://ape.gov.vn ;

* Standing Division of the Organizing Committee:

Photography Division - Department of Fine Arts, Photography and Exhibitions Email: haoct.cmtna@bvhttdl.gov.vn

III. Schedule of the Exhibition:

- End of receiving photos: 30/6/2023.

- Announcement of the result of selecting exhibition photos: Early August 2023. - Opening of the Exhibition and Prize awarding ceremony: Expected 20th October 2023 in Binh Thuan, Viet Nam

- Send catalogs, certificates, awards to authors (for authors who do not come to receive directly at the opening and awarding ceremony): November and December 2023.

The Organizing Committee is looking forward to the enthusiastic participation of domestic and international authors to make the 2nd photo exhibition "Viet Nam through the lens of international photographers" a great success.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Thông báo mời tham gia triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO