Thể lệ: Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 năm 2024 tại Ninh Bình

Khánh Linh|18:21 09/07/2024

(NADS) - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 năm 2024” tại Ninh Bình với đề tài "Văn hóa đồng bằng sông Hồng - Nơi hội tụ và phát triển"

W_6-dbsh2023_hcd-quang-ninh-duong-phuong-dai-nang-som-.jpg
Tác phẩm: Nắng sớm - Tác giả: Dương Phượng Đại (Quảng Ninh)
Huy chương Đồng Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 25 năm 2023

- Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh, thành phố; Hội (Liên hiệp Hội) Văn học Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 năm 2024 tại Ninh Bình. Các đơn vị tham gia Liên hoan gồm các tỉnh/ thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.

1. ĐỀ TÀI: “VĂN HÓA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - NƠI HỘI TỤ VÀ PHÁT TRIỂN”

- Khu vực Đồng bằng sông Hồng là vùng đất địa linh, nhân kiệt, nơi hội tụ truyền thống lịch sử văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng; nơi lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của vô vàn di sản văn hoá vật thể, phi vật thể quý giá có sức lan tỏa lớn ở trong nước và quốc tế. Các giá trị văn hóa trong khu vực đã và đang tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn của vùng; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức sáng tạo, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của nhân dân trong vùng, trong đó có các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

- Tác phẩm dự liên hoan là các tác phẩm thuộc thể loại nhiếp ảnh: Phong cảnh, văn hóa, di sản vật thể, phi vật thể… phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực đồng bằng sông Hồng; những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh vẻ đẹp các làng nghề, danh lam thắng cảnh, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Khuyến khích các tác giả đổi mới tư duy nghệ thuật, mở rộng đề tài, chủ đề, biên độ sáng tạo, nội dung phản ánh khát vọng vươn lên trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, như: đề tài về công nhân; xây dựng nông thôn mới; quy hoạch, phát triển đô thị; bảo vệ môi trường; của vùng đất, con người khu vực Đồng bằng sông Hồng.

II. THỂ LỆ:

1. Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp sinh sống và làm việc trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

2. Ảnh tham dự Liên hoan dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên website của Ban tổ chức www.Lienhoananhkhuvuc.vn (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại website).

3. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong khu vực đồng bằng sông Hồng

- Ảnh dự liên hoan là ảnh màu hoặc đen trắng.

- Tác giả có thể gửi ảnh đơn và ảnh bộ dự liên hoan.

- Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 08 tác phẩm tham dự Liên hoan (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình.

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

+ Ảnh bộ: Tối đa 02 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh kèm 01 maket hoàn thiện. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung của bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh).

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự liên hoan bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

4. Không chấp nhận những tác phẩm đã đạt giải thưởng hoặc triển lãm cấp quốc gia và khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự liên hoan).

5. Trách nhiệm của tác giả:

  - Thực hiện đúng thể lệ liên hoan; việc gửi tác phẩm tham gia dự liên hoan đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận mọi quy định trong thể lệ liên hoan.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tác giả vi phạm quy chế của liên hoan khi bị phát hiện:

+ Nếu là hội viên Hội NSNAVN, BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham gia dự liên hoan, không được xét tước hiệu, giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc và hỗ trợ sáng tác trong năm 2024; thông báo rộng rãi trên website của Hội;

+ Nếu chưa là hội viên Hội NSNAVN, BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham gia dự liên hoan, không xét kết nạp hội viên nếu đủ điều kiện kết nạp năm 2024.

6. Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm tham dự, nhưng không quá 10% số ảnh Ban tổ chức nhận được.

7. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh dự liên hoan với mục đích quảng bá truyền thông cho Liên hoan (in catalogue) không phải trả nhuận ảnh.

8. Thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký, Hội đồng giám khảo không dự liên hoan.

III. TỔ CHỨC

- Tên triển lãm: Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ 26 năm 2024”

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hỗ trợ kinh phí trao các giải Đồng đội, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích; kèm theo tiền mặt 26.500.000 đồng (Hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng); Bằng chứng nhận triển lãm; cử Hội đồng giám khảo; tham gia cùng đơn vị đăng cai điều hành tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm.

- Tỉnh đăng cai thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (cử Trưởng, Phó ban và các thành viên), chủ trì các công việc tổ chức: địa điểm, nhận ảnh, tổ chức trưng bày và khai mạc triển lãm, cân đối hỗ trợ các khoản chi cho việc tổ chức Liên hoan khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

- Tỉnh nào có nhu cầu triển lãm bộ ảnh này thì đăng ký với tỉnh đăng cai trong dịp khai mạc và chịu mọi chi phí vận chuyển nhận và trả ảnh.

- Các tỉnh đến dự Lễ trao giải và khai mạc triển lãm tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho các thành viên trong đoàn suốt quá trình tham dự liên hoan.

IV. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

Do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cử và ra quyết định thành lập.

Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng đến vòng giải thưởng.

V. THỜI GIAN:

1. Nhận ảnh trên website: Từ ngày phát động đến ngày 15/9/2024

- Gửi trực tiếp tại website: www.Lienhoananhkhuvuc.vn

* Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự Liên hoan, Ban tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên website của Liên hoan.

2. Chọn ảnh triển lãm: Từ ngày 17/9 đến ngày 24/9/2024;

3. Công bố ảnh được triển lãm: Ngày 28/9/2024;

4. Nhận ảnh triển lãm: từ ngày 01/10 đến ngày 10/10/2024;

Ban tổ chức sẽ công bố trên website Liên hoan và thông báo đến từng tác giả cùng Hội VHNT các tỉnh, thành phố trong khu vực có ảnh được chọn triển lãm, yêu cầu tác giả phóng cỡ 50cm x 70cm, ảnh vuông cỡ 50cmx50cm, ảnh panorama có cạnh dài không quá 70cm, Ảnh bộ: In market hoàn thiện cỡ 60x90cm nộp về Hội VHNT tỉnh/thành phố mình. Các Hội VHNT tỉnh/thành phố tập hợp ảnh, kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm gửi về Ban Tổ chức (Ban Tổ chức không nhận ảnh riêng lẻ của từng tác giả).

Địa chỉ nhận ảnh:

Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình.

Ngõ 48, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

- Điện thoại: 0946108827 (đ/c Lê Thị Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Hội VHNT tỉnh Ninh Bình)

5. Khai mạc triển lãm (dự kiến): Tháng 11/2024.

  VI. GIẢI THƯỞNG:  

+ 01 Huy chương Vàng, kèm theo mỗi HC: 5.000.000 đồng

+ 03 Huy chương Bạc, kèm theo mỗi HC: 2.500.000 đồng

+ 04 Huy chương Đồng, kèm theo mỗi HC: 1.500.000 đồng

+ 06 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

* Giải đồng đội: 02 giải đồng đội (đồng hạng) mỗi giải: 1.000.000 đồng.

Những tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giải Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

Trân trọng cảm ơn!


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Thể lệ: Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 năm 2024 tại Ninh Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO