Thể lệ: Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 30 năm 2024

VAPA |10:34 03/05/2024

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 30 năm 2024 tại Hà Tĩnh với đề tài "Đất và Người Bắc Trung bộ - hội nhập và phát triển".

- Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. 

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh, thành phố; Hội (Liên hiệp Hội) Văn học Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh trong khu vực. 

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 30 năm 2024” tại Hà Tĩnh. Các đơn vị tham gia Liên hoan gồm các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

I. ĐỀ TÀI: "Đất và Người Bắc Trung bộ - hội nhập và phát triển"

Bằng các tác phẩm nhiếp ảnh, với nhiều thể loại: Phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, sinh hoạt đời thường... thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực; phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến, những gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; khuyến khích các tác phẩm mang nội dung giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế... tại các địa phương trong khu vực, đặc biệt là về đề tài xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ chủ quyền biên giới - biển đảo quốc gia... 

II. THỂ LỆ: 

1. Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp sinh sống và làm việc trong khu vực Bắc Trung bộ. 

2. Ảnh tham dự Liên hoan dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb. (Không được chú thích ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên website của Ban tổ chức www.Lienhoananhkhuvuc.vn (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại website). 

3. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong khu vực Bắc Trung bộ. 

- Ảnh dự liên hoan là ảnh màu hoặc đen trắng. 

- Tác giả có thể gửi ảnh đơn và ảnh bộ dự liên hoan. 

- Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 08 tác phẩm tham dự Liên hoan (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình. 

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm. 

+ Ảnh bộ: Tối đa 02 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung của bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh). 

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự liên hoan bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh. 

4. Không chấp nhận những tác phẩm đã đạt giải thưởng hoặc triển lãm cấp quốc gia và khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự liên hoan). 

5. Trách nhiệm của tác giả: 

- Thực hiện đúng thể lệ liên hoan; việc gửi tác phẩm tham dự liên hoan đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận mọi quy định trong thể lệ liên hoan. 

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. 

- Tác giả vi phạm thể lệ của liên hoan khi bị phát hiện: 

+ Nếu là hội viên Hội NSNAVN, BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham dự liên hoan, không được xét tước hiệu, giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc và hỗ trợ sáng tác trong năm 2024; thông báo rộng rãi trên website của Hội; 

+ Nếu chưa là hội viên Hội NSNAVN, BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham dự liên hoan, không xét kết nạp hội viên nếu đủ điều kiện kết nap năm 2024. 

6. Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm tham dự, nhưng không quá 10% số ảnh Ban tổ chức nhận được. 

7. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh dự liên hoan với mục đích quảng bá truyền thông cho Liên hoan (in catalogue) không phải trả nhuận ảnh. 

8. Thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký, Hội đồng giám khảo không gửi ảnh tham dự liên hoan. 

III. TỔ CHỨC 

- Tên triển lãm: Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 30 năm 2024 

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao các giải Đồng đội, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích; kèm theo tiền mặt 21.500.000 đồng (Hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng); Bằng chứng nhận triển lãm; cử Hội đồng giám khảo; tham gia cùng đơn vị đăng cai điều hành tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm. 

- Tỉnh đăng cai thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (cử Trưởng, Phó ban và các thành viên), chủ trì các công việc tổ chức: địa điểm, nhận ảnh, chấm giải công khai, trưng bày và khai mạc triển lãm, cân đối hỗ trợ các khoản chi cho việc tổ chức Liên hoan... 

- Tỉnh nào có nhu cầu triển lãm bộ ảnh thì đăng ký với Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh trong dịp khai mạc và chịu mọi chi phí vận chuyển nhận và trả ảnh. 

Các tỉnh đến dự Lễ trao giải và khai mạc triển lãm tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho các thành viên trong đoàn suốt quá trình tham dự Liên hoan. 

IV. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO: 

Do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cử và ra quyết định thành lập. 

Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng từ tuyển chọn ảnh triển lãm cho đến xét chọn giải thưởng. 

V. THỜI GIAN: 

1. Nhận ảnh trên website: Từ ngày phát động đến ngày 22/7/2024 

- Gửi trực tiếp tại website: www.Lienhoananhkhuvuc.vn 

- Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự Liên hoan, Ban tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên website của Liên hoan. 

2. Chọn ảnh triển lãm: Từ ngày 24 đến ngày 31/7/2024; 

3. Công bố ảnh được triển lãm: Ngày 02/8/2024; 

4. Nhận ảnh triển lãm: Từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2024; 

Ban Tổ chức sẽ công bố trên website của Liên hoan và thông báo đến từng tác giả cùng Hội (Hội Liên hiệp) VHNT các tỉnh trong khu vực có ảnh được chọn triển lãm, yêu cầu tác giả phóng ảnh phục vụ triển lãm (Ảnh đơn: cỡ 40x60cm; ảnh panorama có cạnh dài nhất không quá 60cm; Ảnh bộ: in market hoàn thiện cỡ 60x80cm) nộp về Hội VHNT tỉnh mình. Các tỉnh tập hợp ảnh, kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm gửi về Ban Tổ chức để kịp chuẩn bị cho việc triển lãm (Ban Tổ chức không nhận ảnh riêng lẻ của từng tác giả). 

- Địa chỉ nhận ảnh triển lãm: Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Số 34 B, Nguyễn Công Trứ, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

- Liên hệ: Bà Hồ Minh Thông - Chánh văn phòng Hội. ĐT: 0913141936

5. Chấm ảnh giải thưởng công khai: 24/8/2024 

6. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm: ngày 25/8/2024 

Địa điểm triển lãm (dự kiến): Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh 

21 Phan Đình Phùng, P. Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh 

VI. GIẢI THƯỞNG: 

+ 01 Huy chương Vàng, kèm theo mỗi HC: 5.000.000 đồng 

+ 02 Huy chương Bạc, kèm theo mỗi HC: 2.500.000 đồng 

+ 03 Huy chương Đồng, kèm theo mỗi HC: 1.500.000 đồng 

+ 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng 

* Giải đồng đội: 02 giải đồng đội (đồng hạng) mỗi giải: 1.000.000 đồng. 

Những tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giải Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội. 

Trân trọng cảm ơn! 


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Thể lệ: Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 30 năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO