Quy chế tham gia các tổ chức nhiếp ảnh nước ngoài

16:24 08/03/2022

(Ban hành theo Quyết định số 284 /QĐ-NA ngày 01 tháng 12 năm 2010)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nhằm phát triển mối giao lưu văn hoá và trao đổi nghiệp vụ, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) sẵn sàng đặt quan hệ hợp tác nghề nghiệp với tất cả các tổ chức nhiếp ảnh, cá nhân các nhà nhiếp ảnh trên thế giới vì hoà bình, hữu nghị, hiểu biết giữa các dân tộc và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và không vụ lợi.

2. Thông qua Ban lãnh đạo Hội NSNAVN, các Hội viên của Hội có thể tham gia các Hội nhiếp ảnh nước ngoài trên cơ sở chấp hành Luật pháp Việt Nam, Điều lệ Hội và các thông lệ quốc tế.

II. ĐỐI VỚI HỘI

1. Được phép của cơ quan chức năng Nhà nước, Ban lãnh đạo Hội NSNAVN là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động đối ngoại của Hội, đại diện cho hội viên để giao dịch, lập các mối quan hệ song phương và đa phương với các tổ chức, cá nhân hoạt động nhiếp ảnh ở nước ngoài.

Hội NSNAVN tham gia Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), coi đây là một kênh đối ngoại quan trọng của Hội.

2. Ban đối ngoại Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, khai thác và tư vấn cho lãnh đạo Hội về các khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

3. Ban Sáng tác Triển lãm, Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên Hội NSNAVN có nhiệm vụ tập hợp các yêu cầu, nguyện vọng của hội viên tham gia các Hội nhiếp ảnh nước ngoài, trình Hội nghị thường kỳ Ban Thường vụ xem xét quyết định.

III. ĐỐI VỚI HỘI VIÊN HỘI NSNAVN

1. Hội viên Hội NSNAVN muốn tham gia các Hội nhiếp ảnh nước ngoài trước hết cần có đơn đề nghị gửi Hội NSNAVN, cam kết thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ Hội, có xác nhận của Chi hội nơi mình sinh hoạt. (Trường hợp chưa có tổ chức cơ sở Hội NSNAVN thì có xác nhận của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương).

2. Hội viên Hội NSNAVN tham gia các Hội nhiếp ảnh nước ngoài có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ đối với hội bạn, đồng thời không làm ảnh hưởng tới Hội NSNAVN và nghĩa vụ công dân Việt Nam, thường xuyên thông tin cho tổ chức cơ sở hội biết hoạt động của mình với các hội nhiếp ảnh nước ngoài.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế được áp dụng đối với tất cả hội viên Hội NSNAVN. Hội sẽ trả lời đơn đề nghị của hội viên trong thời hạn 15 ngày.

2. Qui chế này được thực hiện từ ngày 01/12 2010 .

3. Những Quy chế Tham gia các tổ chức nhiếp ảnh nước ngoài của Hội NSNAVN ban hành trước đây trái với quy chế này đều hủy bỏ.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Quy chế tham gia các tổ chức nhiếp ảnh nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO