Quy chế: Hỗ trợ sáng tác năm 2023 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

VAPA|15:43 12/04/2023

Căn cứ quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội nhà báo địa phương, giai đoạn 2021 - 2025.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ban hành Quy chế hỗ trợ sáng tác năm 2023 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG

- Hỗ trợ tác giả hoặc nhóm tác giả tạo ra các tác phẩm, công trình nhiếp ảnh nghệ thuật mới, có chất lượng cao về nghệ thuật và học thuật, ca ngợi quê hương, đất nước, con người, những nét nổi bật về năng lực, trí tuệ của con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, giải thưởng của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, các giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, giải thưởng của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương không thuộc phạm vi xét tặng của Quy chế này.

* Nội dung các tác phẩm, công trình hướng về các đề tài sau:

1- Về lịch sử, về các thời kỳ kháng chiến cứu nước, truyền thống văn hóa dân tộc.

2- Về công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại.

3- Thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số, nông thôn (đặc biệt là đề tài nông thôn mới).

4- Sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thời kỳ mới trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phương.

5- Chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ chủ quyền Biên giới - Biển đảo quốc gia.

II/ ĐỐI TƯỢNG:

Là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có tuổi Hội từ 02 năm trở lên, chưa nhận hỗ trợ sáng tác trong các năm 2021 và 2022.

III. TIÊU CHUẨN, QUY CÁCH VÀ YÊU CẦU:

A. Tiêu chuẩn và quy cách:

1. Tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm:

Có từ 07 tác phẩm được chọn trưng bày tại các cuộc thi, liên hoan hoặc triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Khu vực trở lên (do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, phối hợp tổ chức), hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi và triển lãm ảnh cấp tỉnh và tương đương (đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ), hoặc đạt các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các cuộc thi quốc tế (do FIAP, PSA, ISF và RPS tổ chức hoặc bảo trợ) từ năm 2021 đến 2023.

Không chấp nhận bộ ảnh có tác phẩm đã đạt giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Tác phẩm gửi xét cỡ 30cm x 45cm (kèm bản photocopy bằng chứng nhận dán phía sau tác phẩm).

2. Đề tài tự chọn:

Tác giả tự chọn và thực hiện đề tài của mình, bảo đảm chất lượng và số lượng tác phẩm.

Đề tài tự chọn gồm 15 tác phẩm cỡ 30cm x 45cm, kèm 01 ảnh maket và 01 bản giới thiệu ngắn gọn về nội dung bộ ảnh (không quá 300 từ).

3. Triển lãm ảnh cá nhân và chi hội:

Triển lãm ảnh cá nhân và chi hội được tổ chức từ tháng 10/2021 đến 30/9/2023, đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ, trong đó 2/3 số ảnh triển lãm chưa được Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc, chưa được nhận hỗ trợ sáng tác của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; cỡ ảnh trong bộ ảnh gửi xét là 15cm x 21cm, kèm theo bản photocopy Bằng bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

4. Công trình sách Lý luận phê bình, sách kỹ thuật, sách ảnh, giáo trình viết về nhiếp ảnh:

- Sách đã xuất bản từ năm 2021 đến năm 2023, thể hiện đầy đủ những thông tin pháp lý theo Luật Xuất bản hiện hành.

- Hoặc Bản thảo công trình sách với maket hoàn chỉnh.

Số trang, khổ sách và số lượng gửi:

+ Đối với sách nghiên cứu, lý luận, phê bình, sách kỹ thuật, giáo trình viết về nhiếp ảnh: tối thiểu 60 trang, khổ 13cm x 18cm (sau khi quy đổi); Nội dung trong công trình sách do tác giả viết; Với giáo trình nhiếp ảnh, tác giả cần ghi rõ giáo trình sử dụng để giảng dạy cho đối tượng nào? Sách đã (hoặc sẽ) được sử dụng ở đâu? Mỗi công trình sách gửi 05 bản.

+ Đối với sách ảnh: toàn bộ ảnh và nội dung trong sách là của tác giả; Tối thiểu 80 trang, khổ 21cm x 21cm (sau khi quy đổi). Mỗi công trình sách ảnh gửi 03 bản.

- Đối với những công trình sách ảnh của nhóm tác giả là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (hoặc tập thể Chi hội), thì Hội đồng thẩm định sẽ xem xét từng công trình cụ thể để quyết định hỗ trợ sáng tác. Sách ảnh của cá nhân (hoặc tập thể Chi hội) gồm những tác phẩm có trong triển lãm cá nhân (hoặc tập thể Chi hội) đã từng được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hỗ trợ thì sẽ không được xét.

B. Yêu cầu:

Tác giả điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị xét Hỗ trợ sáng tác năm 2023 (mẫu kèm theo Quy chế), có xác nhận của Chi hội NSNAVN tại địa phương hoặc Hội VHNT địa phương (đối với địa phương chưa có Chi hội).

Mỗi tác phẩm ảnh, công trình sách gửi kèm 01 file ảnh/bìa sách định dạng JPG, dung lượng từ 5Mb - 12 Mb, độ phân giải 300dpi để phục vụ lưu trữ, xuất bản. Các file ảnh được lưu trong USB hoặc gửi qua email: bansttl.vapa@gmail.com (đề nghị tác giả không gửi đĩa CD). Nếu không có đủ file ảnh/bìa sách kèm theo sẽ không được xét hỗ trợ sáng tác.

Hội viên vi phạm thể lệ các cuộc thi do Hội NSNAVN tổ chức và phối hợp tổ chức trong năm 2023 không được xét hỗ trợ sáng tác.

Hội viên chưa hoàn thành hội phí năm 2022 sẽ không được xét hỗ trợ sáng tác.

Nếu tác giả có tác phẩm ảnh hoặc công trình sách dự xét cả 2 hình thức:
Hỗ trợ sáng tác và Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc được Ban Chấp hành thông qua (dù tác phẩm ảnh, công trình sách không trùng nhau), thì mỗi tác giả chỉ được hưởng kinh phí từ một trong hai hình thức: hoặc là kinh phí Hỗ trợ sáng tác, hoặc là Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc. (tác giả có quyền chọn 1 trong 2 hình thức).


IV. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN:

  1. Thời gian:

a. Đối với công trình sách: Đến hết ngày 30/9/2023.

b. Đối với tác phẩm ảnh (cá nhân và tập thể Chi hội): Đến hết ngày 31/10/2023.

2. Nơi nhận

Ban Sáng tác Triển lãm - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Tầng 6 Toà nhà VAPA, ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3943 5885

(Yêu cầu ghi rõ ngoài phong bì: Tác phẩm tham dự Hỗ trợ sáng tác năm 2023).

- Trang tin điện tử của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (www.vapa.org.vn) sẽ cập nhật thông tin nhận hồ sơ của các tác giả, nhằm tạo điều kiện để tác giả bổ sung điều chỉnh hồ sơ trong phạm vi cho phép.

- Hội đồng nghiệm thu xét duyệt vào cuối tháng 11/2023 và chỉ xét một lần.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không trả lại các tác phẩm, công trình gửi xét hỗ trợ sáng tác.

V. TỔ CHỨC QUẢN LÝ QUỸ VÀ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

1- Ban quản lý quỹ:

- Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội NSNAVN - Trưởng ban;

- Lãnh đạo Ban Sáng tác, Triển lãm - Thành viên;

- Lãnh đạo Văn phòng - Thành viên;

- Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên.

2- Hội đồng xét hỗ trợ sáng tác gồm 02 hội đồng:

a) Hội đồng xét sáng tác ảnh;

b) Hội đồng xét công trình nhiếp ảnh.

Hai Hội đồng sẽ được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Hội khi xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chịu trách nhiệm trước Nhà nước về toàn bộ việc điều hành, tổ chức, sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

* Các mức được nhận hỗ trợ sáng tác không được coi là giải thưởng trong hệ thống giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

-----

Mẫu Đơn đề nghị xét Hỗ trợ sáng tác năm 2023 tải tại đây.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Quy chế: Hỗ trợ sáng tác năm 2023 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO