Nam Đàn (Nghệ An): Trên hành trình về đích nông thôn mới kiểu mẫu

Trần Hữu|11:07 13/06/2022

(NADS) - Đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, Nam Đàn (Nghệ An) được chọn là một trong 4 huyện trong cả nước thí điểm xây dựng NTM Kiểu mẫu. Trên hành trình về đích NTM kiểu mẫu đầy tự hào nhưng cũng căm go ấy đã có sự nhất quán giữa ý Đảng, lòng dân.

anh-1_1-copy.jpg
Nam Đàn đã mang dánh dấp của huyện NTM Kiểu Mẫu

Là huyện có địa hình nửa đồng bằng, nửa đồi núi, Nam Đàn nằm ở khu vực hạ lưu sông Lam, cách thành phố Vinh 20 km về phía Tây. Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, truyền thống văn hóa, đồng lòng giữa ý Đảng, lòng dân... Nam Đàn trở thành huyện đầu tiên ở Nghệ An về đích NTM. Sau khi về đích NTM năm 2017, Nam Đàn Được Chính phủ chọn thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025” được nhận định rất phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa trên quê hương Bác Hồ.

Phát huy thế mạnh cũng như kinh nghiệm trung chương trình xây dựng NTM, ngay sau khi quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, huyện Nam Đàn đã tập trung, bám sát mọi nhiệm vụ. Chủ động, kịp thời phối hợp với các Ban, Sở, Ngành cấp tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, cơ chế và kế hoạch tổ chức thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện mục tiêu chung “về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2025” được đẩy mạnh.

Có được sự nhất quán giữa ý Đảng, Lòng dân trong hơn 3 năm qua, Nam Đàn đã huy động được 2.059,6 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách các cấp là: 759,3 tỷ đồng, chiếm 36,86%. Vốn huy động từ cộng đồng dân cư là 565,3 tỷ đồng, chiếm 27,45% (chưa kể hiến đất, vật kiến trúc và ngày công lao động). Ngoài ra nhân dân tự nguyện hiến 30.431m2 đất, tháo dỡ 10.111m2 tường rào và đóng góp 50.240 ngày công để thực hiện.

Từ nguồn vốn huy động được, nhiều nội dung trung bộ nội dùng cần hoàn thiện NTM Kiểu mẫu lần lượt được đầu tư thực hiện. Tỷ lệ đường huyện, đường xã đạt chuẩn là 100%. Tỷ lệ đường giao thông nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn là 80%, tăng 7% so với năm 2018. 100% xã có hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện thường xuyên, an toàn cho sản xuất và dân sinh. Đến nay 100% nhà văn hóa, xóm khối có lễ nghi, khánh tiết đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân; 100% xã, thị trấn có hệ thống Thông tin và Truyền thông đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; Có 64/71 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 90,1%, tăng 14,5% so với năm 2018; Có 15/19 xã, thị có Y tế xã đạt chuẩn quốc gia (có 4 xã hết hiệu lực công nhận phải thẩm định lại); Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng đến nay là 98%, tăng 5% so với năm 2018...

Trên lĩnh vực văn hóa, Nam Đàn đã phát huy lợi thế 173 di tích, 3 di tích cấp Quốc gia đặc biệt cho phát triển văn hóa, du lịch. Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa người Nam Đàn. Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới ở các khu dân cư ngày càng khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao, tạo thế và lực để Nam Đàn sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

anh-2_1.jpg
Khuôn viên, cảnh quan nông thôn ở Nam Đàn đã có nhiều đổi mới

Sau 3 năm thực hiện toàn huyện đã có 01 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu (Kim Liên), có 04 xã được công nhận xã NTM nâng cao (Nam Nghĩa, Nam Anh, Nam Cát, Nam Giang). Bộ mặt nông thôn Nam Đàn đã có nhiều thay đổi mang dấu ấn của huyện NTM kiểu mẫu. Toàn huyện đã có 32/42 nội dung đã đạt chuẩn, 10 nội dung còn lại đang được Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn phấn đấu thực hiện.

Trần Hữu 


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Nam Đàn (Nghệ An): Trên hành trình về đích nông thôn mới kiểu mẫu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO