Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế 5th People of the World Digital Circuit 2022.

Minh Phương|13:58 18/04/2022

Cuộc thi ảnh quốc tế 5th People of the World Digital Circuit 2022 được tổ chức bởi câu lạc bộ Photo club Danube, Serbia và được sự bảo trợ của FIAP số 2022/130-133; PS số 2022-156; FSS số 2022/15-16; DIPA số 2022/017-020; MoL số 2022/16-19; APB số 2022/004; FZS số 2022/001.

Cuộc thi có 04 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số bao gồm: People of the World (màu); Tự do màu; Tự do đơn sắc; Thiên nhiên (Màu và Đơn sắc), cuộc dành cho các tác giả chuyên và không chuyên trên toàn thế giới tham gia dự thi với 4 salon bao gồm Donji Milanovac, Serbia; Vidin, Bulgaria; Jesenice, Slovenia; Paracin, Serbia.

Tại cuộc thi này, các tác giả Việt Nam đã giành được các giải thưởng như sau:

Salon Donji Milanovac, Serbia:

1/ Con người trên thế giới (Màu):

Huy chương Đồng Danube:

Tác phẩm: Nghi lễ cuối cùng – Tác giả: Nguyễn Đăng Hào.

2/ Tự do Đơn sắc:

Huy chương Vàng PSA:

Tác phẩm: Hạn hán Tác giả: Vũ Hải

han-han-vu-hai.jpg
Tác phẩm: Hạn hán - Tác giả: Vũ Hải

3/ Thiên nhiên:

Bằng Danh dự Danube:

Tác phẩm: Kiss of Death - Tác giả: Phí Thị Thu Hà.

Bằng Danh dự Danube:

Tác phẩm: Gặp ở Đầm Vân Long - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào.

Bằng Danh dự Dipa:

Tác phẩm: Warm house – Tác giả: Cao Thị Thanh Hà.

Salon Vidin, Bulgaria:

1/ Con người trên thế giới (Màu):

Huy chương Vàng FIAP:

Tác phẩm: Wayback 2 – Tác giả: Vũ Mạnh Cường

wayback-2-vu-manh-cuong.jpg
Tác phẩm: Wayback 2 - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Huy chương Vàng PSA:

Tác phẩm: Rice way – Tác giả: Phí Thị Thu Hà.

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Gặp ở vùng cao - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào.

Chứng chỉ Dipa:

Tác phẩm: Dyed mats – Tác giả: Cao Thị Thanh Hà.

2/ Tự do Đơn sắc:

Huy chương MoL:

Tác phẩm: Vũ điệu lưới xiệp – Tác giả: Trần Mỹ Châu.

Huy chương Đồng Dipa:

Tác phẩm: Bà và cháu - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào.

3/ Tự do màu:

Huy chương Vàng Dipa:

Tác phẩm: Vylia resort Mu Cang Chai – Tác giả: Vũ Hải

Bằng Danh dự Fiap:

Tác phẩm: Mùa cò ở Vân Long - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào.

4/ Thiên nhiên:

Huy chương Bạc Danube:

Tác phẩm: Warm house – Tác giả: Cao Thị Thanh Hà.

Huy chương Bạc MoL:

Tác phẩm: Cú chộp mồi – Tác giả: Vũ Hải.

Huy chương Vàng APB:

Tác phẩm: Đồng Ca - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào.

Bằng Danh dự Danube:

Tác phẩm: Feeding – Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Đôi mắt – Tác giả: Trần Mỹ Châu.

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Sunlight giving - Tác giả: Phí Thị Thu Hà.

feeding-vu-manh-cuong.jpg
Tác phẩm: Feeding - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Salon Jesenice, Slovenia:

1/ Con người trên thế giới (Màu):

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Wayback 2 – Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Vác gỗ - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào.

2/ Tự do Đơn sắc:

Bằng Danh dự Danube:

Tác phẩm: Rock village - Tác giả: Phí Thị Thu Hà.

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Sản phẩm nhựa tổng hợp – Tác giả: Trần Mỹ Châu.

3/ Tự do Màu:

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Summer on the lotus pond no.1 – Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Salon Paracin, Serbia.

1/ Con người trên thế giới (Màu):

Bằng Danh dự Dipa:

Tác phẩm: Nghe dan lop truyen thong – Tác giả: Trần Mỹ Châu.

2/ Tự do Màu:

Huy chương Vàng Danube

Tác phẩm: Afternoon on the sea - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Bằng Danh dự Fiap:

Tác phẩm: Afternoon - Cao Thị Thanh Hà.

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Mùa cò ở Vân Long - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào.

3/ Thiên nhiên:

Bằng Danh dự Danube:

Tác phẩm: Couple - Tác giả: Vũ Mạnh Cường.

couple-vu-manh-cuong.jpg
Tác phẩm: Couple - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Ngoài ra các tác giả: Vũ Mạnh Cường, Phí Thị Thu Hà, Vũ Hải, Trần Mỹ Châu, Nguyễn Đăng Hào, Cao Thị Thanh Hà… đều được treo ảnh triển lãm tại cuộc thi.

Chi tiết xem tại: photoclub-danube.com/category/results/results-2022/

Minh Phương


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế 5th People of the World Digital Circuit 2022.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO