Hội nghị giao ban Văn học Nghệ thuật - Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm của văn học, nghệ thuật trong Quý IV/2023

Hà Linh|09:19 07/10/2023

(NADS)- Chiều 6/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật và hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam; các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương Quý III/2023.

01-toan-canh.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị có PGS-TS-NS Đỗ Hồng Quân Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, PGS-TS Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự hội nghị có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ, Bộ TT&TT, các vụ, cục của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo của 10 hội chuyên ngành Trung ương

Tại Hội nghị báo cáo đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm, dành thời gian tham dự, động viên đối với các hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các hội VHNT chuyên ngành Trung ương. Ban Bí thư ban hành Quyết định số 118 - QĐ/TW ngày 22/8/2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

01-minh-nhut.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt Vụ trưởng Vụ Văn hoá Văn nghệ BTG TƯ, báo cáo tại Hội nghị.

05-sm(1).jpg
Các đại biểu lãnh đạo các hội VHNT chuyên ngành Trung ương dự hội nghị

Ban Tuyên giáo Trung ương duy trì tổ chức giao ban công tác văn học, nghệ thuật quý, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, để tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc triển khai thực hiện.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quy định phối hợp xử lý các vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; xây dựng đề án tổ chức tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất; kế hoạch tổ chức chuỗi các Hội thảo về hệ giá trị văn hóa tại nhiều tỉnh thành, địa phương; tổ chức buổi làm việc của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả công tác nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng kết trao giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…