Chú trọng nghiên cứu các vấn đề nền tảng trong lĩnh vực tuyên giáo

Tin: Gia Huy - Ảnh: Hà Linh|15:10 08/07/2024

(NADS) - Sáng 8/7, tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

ttxvn-0807-nguyen-trong-nghia-1-2845.jpg_1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể là làm tốt công tác tham mưu cấp ủy xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, trong đó, chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tính chất nền tảng, bao quát, lâu dài trong lĩnh vực tuyên giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, ngành Tuyên giáo triển khai xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

W_z5613111854856_4dd27a44b5a139d8e080eb83788f65b4.jpg
Các đại biểu tham dự buổi Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Tuyên giáo đã tập trung tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, các mặt công tác vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm, như: Ở một số địa phương công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo triển khai bước đầu còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; chưa có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy, chưa bám sát thực tiễn. Việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm đôi khi còn chậm, thiếu tính chủ động, nhạy bén. Vấn đề vi phạm đạo đức, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí chưa được khắc phục triệt để.

W_z5613111854851_85c3edb1e8f58ed5331eb7023025d1b7.jpg
Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện. Nổi bật là Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Nội dung quy định ngắn gọn, chứa đựng nhiều nội hàm, tiêu chí mới, thể hiện toàn diện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Quy định được ban hành kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao.

W_z5613111854753_66b67e5b6ff7c8644bbbd616f97a8a61.jpg
Phó Bí thư thường trực tỉnh Kiên Giang tặng quà kỷ niệm cho Ban Tuyên giáo Trung ương

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2024.

Ông đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

W_z5613112428783_a1179b44b91bcf43ac880c19958e38de.jpg
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khê, Trưởng BTG TP. HCM phát biểu về lĩnh vực văn học nghệ thuật
W_z5613112868703_7ff92c209e3e010a4269fe13fd6533c9.jpg
PGS. TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tham luận tại Hội nghị
W_z5613111854857_ad74657692b071bf05a0b174539988dd.jpg
NB-NSNA Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống tại Hội nghị.
W_z5613111871660_4bbf9740e93c4eb3d915b1400e018a7a.jpg
Toàn cảnh buổi Hội nghị

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Chú trọng nghiên cứu các vấn đề nền tảng trong lĩnh vực tuyên giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO