Thông báo: NSNA Chu Thu Hảo thôi tham gia Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

VP|19:30 12/07/2022

Ngày 11/7, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức cuộc họp đột xuất bằng hình thức trực tuyến về việc giải quyết đơn xin thôi tham gia BCH và không giữ chức vụ Trưởng ban Lý luận Phê bình Hội NSNAVN của NSNA Chu Thu Hảo.

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CUỘC HỌP ĐỘT XUẤT CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM NHIỆM KỲ IX (2020 - 2025)

Căn cứ biên bản cuộc họp Ban Chấp hành (Họp bằng hình thức trực tuyến) ngày 11 tháng 7 năm 2022.

Thành phần: Toàn bộ Ủy viên Ban Chấp hành (13/13 ủy viên)

Chủ trì: NSNA Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội

Thư ký: Mai Thanh Nga - Phó Chánh văn phòng Phụ trách

Nội dung: Ngày 01/7/2022 NSNA Chu Thu Hảo đã gửi đơn lần 2 đến Group BCH xin thôi tham gia Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) và không nhận nhiệm vụ Ban Chấp hành từ ngày 01/7/2022

Lý do: NSNA Chu Thu Hảo không thể thu xếp được thời gian và công việc tại nơi công tác (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tham gia các công việc với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Lý luận – Phê bình Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025).

Ban Thường vụ đã có cuộc họp ngày 06/7/2022 và nhất trí triệu tập họp BCH đột xuất để xem xét, giải quyết đơn của NSNA Chu Thu Hảo, Ủy viên Ban Chấp hành.

Các Ủy viên Ban Chấp hành đã phân tích, động viên nhưng NSNA Chu Thu Hảo cương quyết xin thôi không tham gia Ban Chấp hành từ ngày 01/7/2022.

Ban Chấp hành đã biểu quyết: có 13/13 Ủy viên BCH đồng ý cho NSNA Chu Thu Hảo không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành theo nguyện vọng cá nhân. Chiếu theo điều 19 Điều lệ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, NSNA Chu Thu Hảo sẽ không còn giữ chức Trưởng Ban Lý luận - Phê bình Hội NSNAVN.

Văn phòng xin thông báo Kết luận của Ban Chấp hành đến toàn thể hội viên:

- NSNA Chu Thu Hảo thôi không tham gia BCH và Trưởng Ban LLPB từ ngày 11/7/2022.

- Ban Chấp hành thống nhất tạm giao Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Minh, Tổng biên tập TCNA&ĐS phụ trách Ban Lý luận – Phê bình.

TL. Chủ tịch
Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Mai Thanh Nga

(Đã ký)

3f5e567d41c78299dbd6_1.jpg
f3cba6e6b15c72022b4d_1.jpg

(1) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Thông báo: NSNA Chu Thu Hảo thôi tham gia Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO