Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế 5th People of the World Digital Circuit 2022

Minh Phương|10:24 27/02/2022


1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế 5th People of the World Digital Circuit 2022 được tổ chức bởi câu lạc bộ Photo club Danube, Serbia và được sự bảo trợ của FIAP số 2022/130-133; PS số 2022-156; FSS số 2022/15-16; DIPA số 2022/017-020; MoL số 2022/16-19; APB số 2022/004; FZS số 2022/001.

2.Liên hệ:

Aleksandar Milovanovic
Photo club Danube
Postanski fah 16
19218 Bor 5, Serbia
Tel: +381 69 12 80 614 
www.photoclub-danube.com
E-mail: photoclub.danube@gmail.com 

3. Đề tài dự thi:

a/ Tự do Màu
b/ Tự do Đơn sắc
c/ Thiên nhiên (Màu và Đơn sắc).
Mỗi ảnh chỉ được dự thi ở 01 đề tài.

4. Lệ phí dự thi:

35 EUR cho cả 03 đề tài.
Thanh toán qua Paypal, tác giả không thanh toán lệ phí không đủ điều kiện dự thi.
Giảm giá cho nhóm tác giả: 10 người: 10%, 20 người: 20%, 30 người: 30%.


5. Lịch biểu:

Hạn cuối nộp ảnh: 21.03.2022.
Chấm ảnh: 02.04.2022.
Thông báo: 06.04.2022. 
Thông báo giải qua email: 15.05.2022
Chấm ảnh:
03-04/4/2022: Cultural centre Donji Milanovac,Kralja Petra BB, Serbia
03-04/4/2022: National Museum Vidin, Vladikina 4, Bulgaria
03-04/4/2022: Gornjesavski Museum, Kolpern Jesenice, Slovenia
03-04/4/2022: Centar za kulturu, Paracin, Serbia
Thông báo qua mail:  14/4/2022
Triển lãm công khai: 16-17/5/2022 – Cultural Centre Donji Milanovac, Kralja Petra BB, Serbia
Triển lãm công khai: 19-20/5/2022 – National Museum Vidin, Vladikina 4, Bulgaria
Triển lãm công khai: 17.-18/5/2022 – Gornjesavski Museum, Kolpern Jesenice, Slovenia
Triển lãm công khai: 19.-20/5/2022 – Centar za kulturu, Paracin, Serbia
Gửi giải thưởng:  19/6/2022
Triển lãm online và gửicatalogs: 19/6/2022
Kết quả xem tại trang chủ: www.photoclub-danube.com

CATALOG
PDF catalog, Ban tổ chức có thể sử dụng các tác phẩm trưng bày để trình bày trong Catalog và quảng bá cuộc thi miễn phí.

6/ Ban Giám khảo:

5th People of the World 2022, Donji Milanovac, Serbia
 Hadži Miodrag Miladinovic – MFFSS, EFIAP/s (Serbia)
 Miroslav Vasil, (Slovakia)
 Sasa Blagojevic, EFIAP (Serbia)
Dự bị: Zoran Mojsin – Serbia, EFIAP

5th People of the World 2022, Vidin, Bulgaria
 Adela Rusu, EFIAP/g, PPSA, GPU CR2 (Romania)
 Krasi Bojanov, (Bulgaria)
 Bojan Ivanov,(Bulgaria)
Dự bị: Ivan Aladjov, (Bulgaria) 

 5th People of the World 2022, Jesenice, Slovenia
 Tomasz Okoniewski, EFIAP, (Poland)
 Aleksander Čufar EFIAP/d3, MPSA, MF FZS, (Slovenia)
  Matjaž Čater MF FZS, MFIAP, (Slovenia)
Dự bị: Petar Sabol, MFIAP, EFIAP/d1, EPSA, (Craotia)

1st People of the World 2022, Paracin, Serbia
 Maja Stosic, MFFSS, EFIAP, (Serbia)
 Romos Kotsonis, EFIAP/p, PPSA, cMoL, RISF3, AISF, EHPS, (Cyprus)
 Zoran Stojiljkovic, EFIAP,PPSA, (Serbia)
Dự bị: Aleksandar Manasiev, AFIAP, (Serbia)

7. Giải thưởng:

Huy hiệu Xanh Fiap và các giải thưởng khác cho mỗi salon.

8. Chú thích ảnh:

Mỗi ảnh chỉ có 1 tiêu đề, độ dài 35 ký tự trở xuống, các từ như “Không có tiêu đề”, “Vô đề” không được chấp nhận. Cuộc thi được tiến hành theo quy định của FIAP và PSA, dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.
Ảnh phải được gửi ở dạng kỹ thuật số, dưới dạng tệp ảnh có kích thước 1920 × 1080 pixel, 300 dpi. Cuộc thi không được phép thay đổi kích thước các bức ảnh do người dự thi gửi về. Kích thước tệp tối đa là 2 Mb.
Mỗi tác giả được gửi tối đa bốn (4) ảnh cho 01 đề tài.
Tất cả những người tham gia sẽ nhận được thông báo qua email.

Chi tiết xem tại: https://photoclub-danube.com/category/exhibitions/exhibition-2022/

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế 5th People of the World Digital Circuit 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO