Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ IX (2020 - 2025)

VAPA|12:00 10/12/2022

(VAPA) - Thực hiện kế hoạch năm 2022, vào hồi 8h30 ngày 05/12/2022, tại hội trường tầng 6, tòa nhà VAPA, số 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Hội NSNAVN nhiệm kỳ IX (2020 - 2025).

Thành phần tham dự: 12/12 Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Mai Thanh Nga, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách: Thư ký hội nghị.

Khách mời:

- Đồng chí Lê Hữu Trúc, Chuyên viên chính, Vụ Văn hóa, Văn nghệ -Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Đức Diệu, Trưởng Ban Tổ chức, Thi đua, Hội viên dự báo cáo số lượng hồ sơ xin Tước hiệu, hồ sơ kết nạp hội viên.

Hội nghị đã thực hiện các nội dung sau:

- Bầu Phó Chủ tịch Hội và Trưởng Ban Lý luận phê bình;

- Thông qua kết quả các Hội đồng xét kết nạp hội viên, xét phong Tước hiệu; xét Giải thưởng xuất sắc, xét Hỗ trợ sáng tác năm 2022;

- Một số vấn đề chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam.

Chủ trì: Chủ tịch Hội NSNAVN Trần Thị Thu Đông

A. Phần thứ nhất:

* Chủ tịch Trần Thị Thu Đông thông báo chương trình, nội dung cuộc họp; thông báo quy trình các bước bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch, đọc công văn hiệp y của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNTVN.

* Đồng chí Lê Hữu Trúc: Vụ Văn hóa, văn nghệ - Ban TGTW có nhận được công văn trình v/v kiện toàn lãnh đạo Hội. Hội NSNAVN căn cứ Quy định 284-QĐ/TW ngày 5/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật”, Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương về độ tuổi tham gia công tác Hội theo đúng như tinh thần chỉ đạo của trên.

* Chủ tịch Thu Đông: Căn cứ công văn số 80-CV/ĐĐ ngày 22/1/2022 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam về việc đồng ý chủ trương để Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IX (2020 - 2025); BCH đã tiến hành các bước theo quy trình bổ nhiệm cán bộ, hôm nay BCH bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội NSNAVN.

Kết quả: 12/12 đạt 100% đồng ý bầu NSNA Hoàng Thạch Vân, Ủy viên BTV giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội NSNAVN.

* Chủ tịch Thu Đông mời Tổ kiểm phiếu tiếp tục làm việc để bầu chức danh Trưởng Ban LLPB.

Kết quả: 12/12 đạt 100% đồng ý NSNA Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch, Tổng biên tập TCNA&ĐS giữ chức vụ Trưởng Ban Lý luân, Phê bình Hội NSNAVN.

Ban Chấp hành cũng thống nhất sẽ sửa đổi một số điểm của các Quy chế:

Quy chế hoạt động của Ban LLPB; bổ sung quy chế xét đầu tư, xét xuất sắc, xét kết nạp hội viên.

B. Phần thứ hai: Thông qua kết quả xét của các hội đồng năm 2022

I. Xét kết nạp hội viên, xét phong các Tước hiệu

1. Xét kết nạp hội viên mới:

Có 30 hồ sơ được Ban Chấp hành đồng ý thông qua.

2. Xét phong các Tước hiệu

- E.VAPA: 01 hồ sơ được đồng ý thông qua;

- E.VAPA/G: 01 hồ sơ được đồng ý thông qua;

(Danh sách tại đây)

II. Xét Hỗ trợ sáng tác công trình LLPB & sách ảnh và tác phẩm ảnh năm 2022

1. Công trình LLPB và sách ảnh: có 03 hồ sơ được xét, kết quả:

- Mức hỗ trợ: 01 loại A

- Mức hỗ trợ: 02 loại C

2. Hỗ trợ sáng tác đối với tác phẩm ảnh:

- 04 loại A

- 15 loại B

- 20 loại C

(Danh sách tại đây)

III. Danh sách xét cúp VAPA và giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc đối với tác phẩm ảnh và công trình LLPB & sách ảnh (đề cử giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam)

1. Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc và Cup VAPA cụ thể:

- 01 Cúp VAPA

- 01 Giải A

- 07 Giải B

- 16 Giải C

2. Giải thưởng đối với công trình LLPB & sách ảnh

- 01 Giải B

- 02 Giải C

(Danh sách tại đây)

Nghị quyết này được phổ biến đến các Ban Chuyên môn trực thuộc và các Chi hội cơ sở của Hội NSNAVN để biết, thực hiện./.

                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                     CHỦ TỊCH
                                                                         (đã ký)
                                                            Trần Thị Thu Đông

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ IX (2020 - 2025)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO