Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 6 “Spring Clicks 2023” tại Montenegro và Serbia

Đức Thắng|09:49 11/04/2023

Cuộc thi do ba Câu lạc bộ nhiếp ảnh Perasto, Cacak, Mladost của cộng hòa Montenegro và Serbia phối hợp đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2023/218-219-220), PSA, MAPA, FSS, với bốn chủ đề: tự do cho ảnh màu, ảnh đơn sắc, thiên nhiên, du lịch.

Đã có 175 tác giả từ 41 quốc gia trên thế giới tham dự. Tại cuộc thi này các tác giả Việt Nam đã giành những giải thưởng trong ba salon sau:

Salon Perasto:

- Tác giả Thân Nguyên giành Huy chương Bạc GRADAC cho tác phẩm “Cháu nội” (màu).

- Tác giả Nguyễn Ngọc Vân giành Huy chương Đồng PERASTO cho tác phẩm “Sắc màu cuộc sống” (màu).

- Tác giả Nguyễn Đăng Hào nhận bằng Danh dự VICTORY cho tác phẩm “Hòa vào đồng quê” (màu).

- Tác giả Nguyễn Đăng Hào giành Huy chương Bạc PERASTO cho tác phẩm “Đan nón” (đơn sắc).

- Tác giả Bạch Ngọc Tư nhận bằng Danh dự GRADAC cho tác phẩm “Đợi” (thiên nhiên).

- Tác giả Nguyễn Đăng Hào nhận bằng khen PERASTO cho tác phẩm "Chiều đầm cò”. (thiên nhiên).

- Tác giả Vũ Đức Phương nhận Diploma JURY MEMBER cho tác phẩm “Sóng lúa” (du lịch).

- Tác giả Bùi Duy Tư giành Huy chương Bạc PERASTO cho tác phẩm “Tam Chúc” (du lịch).

chau-noi-hcb-gradac-2023-tai-montenegro-seerrbia-than-nguyen.jpg
Tác phẩm: Cháu nội - Tác giả: Thân Nguyên (Huy chương Bạc GRADAC)
sac-mau-cuoc-song-hcd-perasto-2023-tai-montenegro-serbia-nguyen-ngoc-van.jpg
Tác phẩm: Sắc màu cuộc sống - Tác giả: Nguyễn Ngọc Vân (Huy chương Đồng PERASTO)
hoa-vao-dong-que-bang-dd-victory-2023-tai-montenegro-serbia-nguyen-dang-hao.jpg
Tác phẩm: Hòa vào đồng quê - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào (bằng Danh dự VICTORY)
dan-non-hcb-perasto-2023-tai-montenegro-serbia-nguyen-dang-hao.jpg
Tác phẩm: Đan nón - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào (Huy chương Bạc PERASTO)
chieu-dam-co-hcd-victory-2023-tai-montenegro-serbia-nguyen-dang-hao.jpg
Tác phẩm: Chiều đầm cò - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào (bằng khen PERASTO)
song-lua-diploma-jury-member-2023-tai-montenegro-serbia-vu-duc-phuong.jpg
Tác phẩm: Sóng lúa - Tác giả: Vũ Đức Phương (Diploma JURY MEMBER)
doi-bang-dd-gradac-2023-tai-montenegro-serbia-bach-ngoc-tu.jpg
Tác phẩm: Đợi - Tác giả: Bạch Ngọc Tư (bằng Danh dự GRADAC)

Salon Cacak:

- Tác giả Bạch Ngọc Tư nhận bằng khen FSS cho tác phẩm “Đường mỏ than” (màu).

- Tác giả Nguyễn Đăng Hào nhận bằng Danh dự GRADAC cho tác phẩm “Hòa vào đồng quê” (màu).

- Tác giả Nguyễn Đăng Hào nhận bằng Danh dự FKK CACAK cho tác phẩm “Đầm chiều” (đơn sắc).

- Tác giả Bạch Ngọc Tư giành Huy chương Bạc GRADAC cho tác phẩm “Bắt mồi lớn” (thiên nhiên).

- Tác giả Nguyễn Đăng Hào giành Huy chương Đồng VICTORY cho tác phẩm “Chiều đầm cò” (thiên nhiên).

- Tác giả Vũ Đức Phương nhận bằng khen FSS cho tác phẩm “Sóng lúa” (du lịch).

- Tác giả Bùi Duy Tư nhận bằng Danh dự VICTORY cho tác phẩm “Tam Chúc” (du lịch).

- Tác giả Thân Nguyên nhận bằng Danh dự FKK CACAK cho tác phẩm “Ngày mùa” (du lịch).

- Tác giả Nguyễn Ngọc Vân nhận Diploma JURY MEMBER cho tác phẩm “Ấn Độ hàng ngày”(du lịch).

duong-mo-than-bang-khen-fss-2023-tai-montenegro-serbia-bach-ngoc-tu.jpg
Tác phẩm: Đường mỏ than - Tác giả: Bạch Ngọc Tư nhận (Bằng khen FSS)
dam-chieu-bang-dd-fkk-cacak-2023-tai-montenegro-serbia-nguyen-dang-hao.jpg
Tác phẩm: Đầm chiều - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào (bằng Danh dự FKK CACAK)
bat-moi-lon-hcb-gradac-2023-tai-montenegro-serbia-bach-ngoc-tu.jpg
Tác phẩm: Bắt mồi lớn - Tác giả: Bạch Ngọc Tư (Huy chương Bạc GRADAC)
chieu-dam-co-hcd-victory-2023-tai-montenegro-serbia-nguyen-dang-hao.jpg
Tác phẩm: Chiều đầm cò - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào (Huy chương Đồng VICTORY)
song-lua-diploma-jury-member-2023-tai-montenegro-serbia-vu-duc-phuong.jpg
Tác phẩm: Sóng lúa - Tác giả: Vũ Đức Phương (bằng khen FSS)
ngay-mua-hcb-mladost-2023-tai-montenegro-serbia-than-nguyen.jpg
Tác phẩm: Ngày mùa - Tác giả: Thân Nguyên nhận (bằng Danh dự FKK CACAK)

Salon Mladost:

- Tác giả Nguyễn Đăng Hào giành Huy chương Vàng FK MLADOST cho tác phẩm “Hòa vào đồng quê”(màu).

- Tác giả Bạch Ngọc Tư nhận bằng Danh dự FK MLADOST cho tác phẩm “Mùa cấy” (màu).

- Tác giả Nguyễn Ngọc Vân nhận Diploma JURY MEMBER cho tác phẩm “Người Kanya” (màu).

- Tác giả Bạch Ngọc Tư đoạt Huy chương Vàng FIAP cho tác phẩm “Điểm hẹn” (thiên nhiên).

- Tác giả Nguyễn Đăng Hào nhận bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Chiều đầm cò”(thiên nhiên).

- Tác giả Thân Nguyên giành Huy chương Bạc FK MLADOST cho tác phẩm “Ngày mùa” (du lịch).

hoa-vao-dong-que-bang-dd-victory-2023-tai-montenegro-serbia-nguyen-dang-hao.jpg
Tác phẩm: Hòa vào đồng quê - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào (giành Huy chương Vàng FK MLADOST)
mua-cay-bang-dd-mladost-2023-tai-montenegro-serbia-bach-ngoc-tu.jpg
Tác phẩm: Ngày mùa - Tác giả: Thân Nguyên (bằng Danh dự FK MLADOST )
diem-hen-hcv-fiap-2023-tai-montenegro-serbia-bach-ngoc-tu.jpg
Tác phẩm: Điểm hẹn - Tác giả: Bạch Ngọc Tư (Huy chương Vàng FIAP)
chieu-dam-co-hcd-victory-2023-tai-montenegro-serbia-nguyen-dang-hao.jpg
Tác phẩm: Chiều đầm cò - Tác giả: Nguyễn Đăng Hào (bằng Danh dự FIAP)
ngay-mua-hcb-mladost-2023-tai-montenegro-serbia-than-nguyen.jpg
Tác phẩm: Ngày mùa - Tác giả: Thân Nguyên (Huy chương Bạc FK MLADOST)
nguoi-kanya-diploma-jury-member-2023-tai-montenegro-nguyen-ngoc-van.jpg

Ngoài ra các tác giả trên đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề trong ba salon của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm xem tại đây


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 6 “Spring Clicks 2023” tại Montenegro và Serbia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO