Ban Tuyên giáo Trung ương: quán triệt hai văn bản quan trọng của Đảng cho Đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Hà Linh|10:01 22/04/2022

Sáng 21-4, tại điểm cầu Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

10.jpg
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.  

Các đại biểu dự trực tiếp tại Hội trường Ban Tuyên giáo Trung ương có: Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; GS-TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Tổng Văn Thanh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam có PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch; TS. Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cùng Lãnh đạo các hội VHNT chuyên ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương. 

Tham dự Hội nghị, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có NSNA Trần Thị Thu Đông - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch LH các hội VHNT Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội; NSNA-NB Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời Sống; NSNA Hà Hữu Đức - UV BCH, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam; NSNA- Nhà LLPBNA Chu Thu Hảo - UV BCH, Trưởng Ban Lý luận phê bình.

01.jpg
Đồng chí Tổng Văn Thanh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc.
NSNA Trần Thị Thu Đông - UV Đoàn Chủ tịch Liên hiệp, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội NSNAVN và các lãnh đạo Liên hiệp dự Hội nghị
03.jpg
NB, NSNA Hồ Sỹ Minh (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch Hội NSNAVN, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống và NSNA Hà Hữu Đức - UV BCH, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ & Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) tại Hội nghị

 Hội nghị kết nối 223 điểm cầu, trong đó có 65 điểm cầu tại Tỉnh uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương: Bộ Quốc Phòng, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, với trên 15 806 đại biểu tham dự.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.  

06.jpg
GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội nghị
04.jpg
Quang cảnh hội nghị tại Hà Nội

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày hai chuyên đề: Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị ngay sau hội nghị này, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

09.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

“Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức”, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết trên thực tế theo tinh thần hội nghị đã đề ra.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và đại biểu các văn nghệ sĩ chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động để cụ thể hóa triển khai thực hiện bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn học nghệ thuật; đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TƯ ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93-KL/TƯ ngày 20-11-2020 của Ban Bí thư; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới…

05.jpg
Một số điểm cầu ở các tỉnh
07.jpg
Các đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam tham dự Hội nghị

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh: “Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ nói riêng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

                                                                                Tin và ảnh: Hà Linh


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Ban Tuyên giáo Trung ương: quán triệt hai văn bản quan trọng của Đảng cho Đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO