Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 1 “Anatolian Circuit 2022” tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 1 “Anatolian Circuit 2022” tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Thắng|16:20 04/04/2022

(NADS) - Tổ chức cuộc thi này do Otofokus Photography &Art, Hulki Muradi&Art và 3F Photography&Art cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ , dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2022/134-135-136), IAAP, TFSF, COS với bốn chủ đề: tự do cho ảnh màu, ảnh đơn sắc, thiên nhiên, du lịch. Đã có 289 tác giả từ 51 quốc gia trên thế giới tham dự. Qua ba vòng chấm chọn tại ba salon trên, các tác giả Việt Nam đã giành được những giải thưởng sau:

Salon OTOFOKUS

Tác giả Đặng Quang Vinh được tặng huy hiệu xanh FIAP xuất sắc nhất.

Ảnh màu:

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận bằng danh dự FIAP cho tác phẩm “ Đường đi bộ” và bằng danh dự IAAP cho tác phẩm “Ước mơ”.

Tác giả Vũ Hải nhận DIPLOMA OTOFOKUS cho tác phẩm “Mầm sống”.

uoc-mo-bang-dd-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-dang-quang-vinhresized.jpg
Tác phẩm: Ước mơ - Tác giả: Đặng Quang Vinh

Ảnh đơn sắc:

Tác giả Đặng Quang Vinh giành huy chương đồng COS cho tác phẩm “Thảm họa” và DIPLOMA ANATOLIAN cho tác phẩm “Sương sớm”.

tham-hoa-hcd-cos-2022-tai-tho-nhi-ky-dang-quang-vinhresized.jpg
Tác phẩm: Thảm họa - Tác giả: Đặng Quang Vinh
suong-som-diploma-anatolian-2022-tai-tho-nhi-ky-dang-quang-vinhresized.jpg
Tác phẩm: Sương sớm - Tác giả: Đặng Quang Vinh

Thiên nhiên:

Tác giả Thiên Lý Tu nhận bằng danh dự IAAP cho tác phẩm “Thức ăn về đây rồi”.

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận DIPLOMA OTOFOKUS cho tác phẩm “Nhện”.

thuc-an-ve-day-roi-bang-dd-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-thien-ly-turesized.jpg
Tác phẩm: Thức ăn về đây rồi - Tác giả: Thiên Lý Tu
nhen-diploma-otofokus-2022-tai-tho-nhi-ky-dang-quang-vinhresized.jpg
Tác phẩm: Nhện - Tác giả: Đặng Quang Vinh

Du lịch:

Tác giả Đặng Quang Vinh giành huy chương bạc IAAP cho tác phẩm “Hạnh phúc”.

Tác giả Vũ Hải giành huy chương đồng IAAP cho tác phẩm “Khu du lịch Mù Cang Chải”.

hanh-phuc-hcb-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-dang-quang-vinhresized.jpg
Tác phẩm: Hạnh phúc - Tác giả: Đặng Quang Vinh
khu-du-lich-mu-cang-chai-hcd-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-vu-hairesized.jpg
Tác phẩm: Khu du lịch Mù Cang Chải - Tác giả: Vũ Hải

Salon HULKI MURADI

Tác giả Đặng Quang Vinh được tặng huy hiệu xanh FIAP xuất sắc nhất.

Ảnh màu:

Tác giả Đặng Quang Minh đoạt huy chương vàng FIAP cho tác phẩm “Lưới cá trên biển”.

Tác giả Vũ Hải nhận bằng danh dự FIAP cho tác phẩm “Mầm sống”.

Tác giả Thiên Lý Tu nhận bằng danh dự IAAP cho tác phẩm “Chăm sóc con”.

Tác giả Đặng Quang Vinh giành huy chương vàng COS cho tác phẩm “Đường đi bộ”.

Tác giả Nguyễn Linh nhận bằng danh dự COS cho tác phẩm “Hạnh phúc của mẹ”.

luoi-ca-tren-bien-hcv-fiap-2022-tai-tho-nhi-ky-dang-quang-vinhresized.jpg
Tác phẩm: Lưới cá trên biển - Tác giả: Đặng Quang Vinh
cham-soc-con-bang-dd-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-thien-ly-turesized.jpg
Tác phẩm: Chăm sóc con - Tác giả: Thiên Lý Tu
duong-di-bo-hcv-cos-2022-tai-tho-nhi-ky-dang-quang-vinhresized.jpg
Tác phẩm: Đường đi bộ - Tác giả: Đặng Quang Vinh
hanh-phuc-cua-me-diploma-cos-2022-tai-tho-nhi-ky-nguyen-linhresized.jpg
Tác phẩm: Hạnh phúc của mẹ - Tác giả: Nguyễn Linh

Ảnh đơn sắc:

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận bằng danh dự FIAP cho tác phẩm “Cuộc sống miền biển”.

Tác giả Vũ Hải nhận bằng danh dự IAAP cho tác phẩm “Quăng lưới”.

Tác giả Đặng Quang Vinh giành huy chương vàng COS cho tác phẩm “Thảm họa”.

cuoc-song-mien-bien-bang-dd-fiap-2022-tai-tho-nhi-ky-dang-quang-vinhresized.jpg
Tác phẩm: Cuộc sống miền biển - Tác giả: Đặng Quang Vinh
quang-luoi-bang-dd-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-vu-hairesized.jpg
Tác phẩm: Quăng lưới - Tác giả: Vũ Hải

Thiên nhiên:

Tác giả Thiên Lý Tu nhận bằng danh dự COS cho tác phẩm”Mồi ngon”.

Du lịch:

Tác giả Vũ Hải giành huy chương bạc IAAP cho tác phẩm “Rước rồng qua Thủy Đình”. Và huy chương bạc HULKI MURADI cho tác phẩm “Khu du lịch Mù Cang Chải”.

ruoc-rong-qua-thuy-dinh-hcb-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-vu-hairesized.jpg
Tác phẩm: Rước rồng qua Thủy Đình - Tác giả: Vũ Hải

Salon 3F

Tác giả Nguyễn Linh nhận giải thưởng đặc biệt ISMET KOPRULU.

Ảnh màu:

Tác giả Đỗ Trọng Danh, Vũ hải nhận hai bằng danh dự IAAP cho hai tác phẩm “Đan lưới “ và “Kiếm mồi”.

Tác giả Thiên Lý Tu giành huy chương vàng COS cho tác phẩm “Vũ điệu chim”.

Tác giả Vũ Duy Thông nhận DIPLOMA ANATOLIAN cho tác phẩm “Rao giảng”.

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận DIPLOMA 3F cho tác phẩm “Hoa thép”.

dan-luoi-bang-dd-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-do-trong-danhresized.jpg
Tác phẩm: Đan lưới - Tác giả: Đỗ Trọng Danh
kiem-moi-bang-dd-iaap-2022-tai-tho-nhi-ky-vu-hairesized.jpg
Tác phẩm: Kiếm mồi - Tác giả: Vũ Hải
vu-dieu-chim-hcv-cos-2022-tai-tho-nhi-ky-thien-ly-turesized.jpg
Tác phẩm: Vũ điệu chim - Tác giả: Thiên Lý Tu

Ảnh đơn sắc:

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận hai bằng danh dự IAAP cho hai tác phẩm “Cuộc sống miền biển”. và “Sương sớm”.

Tác giả Vũ Hải giành huy chương bạc 3F cho tác phẩm “Hạn hán”.

han-han-hcb-3f-2022-tai-tho-nhi-ky-vu-hairesized.jpg
Tác phẩm: Hạn hán - Tác giả: Vũ Hải

Thiên nhiên:

Tác giả Thiên Lý Tu nhận bằng danh dự IAAP cho tác phẩm “Đưa mồi”.

Du lịch:

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận bằng danh dự IAAP cho tác phẩm “lưới cá trên biển N05”.

Tác giả Vũ Hải giành huy chương vàng COS cho tác phẩm “Khu du lịch Mù Cang Chải”

Tác giả Đỗ Trọng Danh nhạn DIPLOMA ANATOLIAN cho tác phẩm “Hai tàu cá chạy quanh chùa cổ”.

Ngoài ra các tác giả nói trên đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: https://www.anatolian.otofokus.org


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 1 “Anatolian Circuit 2022” tại Thổ Nhĩ Kỳ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO