Kết nạp hội viên

Thông báo: Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ Quy chế Hỗ trợ sáng tác; Quy chế xét Giải thưởng Xuất sắc và Quy chế Xét kết nạp hội viên năm 2023
Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã ban hành Quy chế Hỗ trợ sáng tác; Quy chế xét Giải thưởng Xuất sắc và Quy chế Xét kết nạp hội viên năm 2023; Để đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định, Văn phòng Hội ra thông báo tới tất cả các ông/bà Hội viên thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ như sau:
banner
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO