So sánh sản phẩm
DHNATakumizimaThẩm Mỹ Viện Ngọc DungVàng bạc Bảo Tín Minh ChâuĐại hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
Tin tức mới

255Quảng Bình: Phát huy thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới

07:52:47 16-04-2019
NAĐSO - Ba mươi năm tái thành lập là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của tỉnh Quảng Bình. Qua đó, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt… Song song với phát triển kinh tế, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


Đồng chí Hoàng Đăng Quang Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội thảo
 
Thực hiện Quyết định số 87/HĐBT của Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Chính phủ), ngày 1/7/1989, tỉnh Quảng Bình trở lại đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thhuộc Trung ương, gồm 5 đơn vị hành chính là: thị xã Đồng Hới và các huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa. Trên cơ sở bộ máy và cán bộ công nhân viên từ Bình Trị Thiên chia ra, toàn tỉnh có 32 sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc tỉnh, 93 đơn vị sự nghiệp và sản xuất kinh doanh trực thuộc ngành.
 
Những ngày đầu trở về địa giới cũ, Quảng Bình gặp nhiều khó khăn, thử thách rất lớn. Một số cán bộ, công nhân viên sau khi sắp xếp lại bộ máy bị dôi dư phải giải quyết theo chế độ 176. Tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp, các ngành vừa thiếu, lại vừa yếu. Nhu cầu về trụ sở làm việc của các cơ quan, nhà ở cho cán bộ hết sức bức bách, trường học cho học sinh bị thiếu trầm trọng. Nguồn ngân sách từ Bình Trị Thiên chia ra rất hạn hẹp, không đủ để trả lương và chi thường xuyên cho hoạt động của khối hành chính, sự nghiệp. Nhiều chính sách xã hội chưa thực hiện được vì chưa có nguồn. Hậu quả chiến tranh vẫn còn, nặng nề, cơ sở vật chất kỹ thuật và những yếu tố vật chất bảo đảm cho sản xuất còn thiếu thốn, nhiều quy trình công nghệ lạc hậu, không đồng bộ. Đời sống nhân dân khó khăn, nghèo nàn cả vật chất và tinh thần; kinh tế thuần nông, tỷ trọng lao động trong nông nghiệp cao 79,6% (cơ cấu nông-lâm- thủy sản chiếm tỷ trọng 47,7%; ccoong nghiệp - xây dựng 16,6%; dịch vụ 35,7%); thu nhập bình quân đầu người thấp chir21,7 USD; sản lượng lương thực 91.831 tấn; năng suất lúa đạt 19,1tạ /ha. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học công nghệ đang còn kém phát triển;  giao thông đi lại khó khăn. Tài nguyên chưa được bảo vệ, tệ nạn khai thác bừa bãi, lãng phí. Về mặt quản lý, ảnh hưởng của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp còn tồn tại, tư tưởng ỷ lại, bảo thủ trì trệ còn khá nặng nề. Trình độ, kiến thức và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu về quản lý kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế chậm phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật quá nghèo nàn, lạc hậu; điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên xảy ra... Thực trạng của nền kinh tế Quảng Bình vẫn mang nặng tính tự cung, tự cấp, nông nghiệp độc canh. Sản xuất phát triển chậm, kỹ thuật lạc hậu, năng suất lao động thấp, chưa có tích lũy và còn mất cân đối lớn.
 
Ngay sau đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã lãnh đạo động viên cán bộ, nhân dân tìm mọi cách khắc phục khó khăn; có chính sách cấp đất, hỗ trợ tiền để gia đình cán bộ, công nhân viên làm nhà ở; tập trung chỉ đạo khai thác thế mạnh và thuận lợi nhằm thực hiện tốt công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế- xã hội, tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh.
 
Bên cạnh đó, để phù hợp với quy mô và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kinh tế-xã hội ở cấp huyện, thi hành Quyết định số 190/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, ngày 1/6/1990, huyện Lệ Ninh được chia thành hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; huyện Tuyên Hóa được chia thành 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa theo địa giới cũ trước năm 1977. Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Ba Đồn, đơn vị hành chính huyện Quảng Trạch chia thành 2 là huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.
 
Qua đó, có thể tự hào mặc dù trong buổi đầu Quảng Bình trở về địa giới cũ khó khăn chồng lên khó khăn nhưng thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, cần cù, hăng say lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực học hỏi, tự học tập, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật; tích cực học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cùng đồng lòng, chung sức, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng giàu mạnh, vững về chính trị, giàu về kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh.  
 
Cụ thể, tính đến tháng 12 năm 2018, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,03% (KH 7%), giá trị sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản tăng 4,15% (KH 4%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,14% (KH 8,5%); giá trị sản xuất dịch vụ tăng 6,72% (KH 7,5%) ; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản 18,7%; công nghiệp - xây dựng 26,75%; dịch vụ 54,46% (KH nông, lâm, ngư nghiệp 20%; công nghiệp - xây dựng 27,2%; dịch vụ 52,8%); Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng, vượt 14,3% so với kế hoạch (KH 3.500 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.305 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch (KH 18.000 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng, vượt 4,2 % so  với kế hoạch (KH 36,0 triệu đồng); có thêm 10 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; vượt 01 xã 9đạt 45,6% số xã). Về việc làm, đã giải quyết cho 3, 68 vạn lao động, vượt 2,2 % so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5 so với năm 2007; tốc độ  tăng dân số 0,58%/năm; 99.72% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 88,5% xã, phường thị trấn đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; số giường bệnh bình quân  trên 1 vạn dân đạt 36,2 giường; 91,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 71,07% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập THCS mức độ III; tyrleej lao động qua đào tạo đạt 63,5%, trongđó số lao động qua đào tạo nghề đạt 44,25%... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện trên các mặt, tình hình Đảng bộ phát triển ổn định . Vai trò của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể nhân dân được khẳng định; dân chủ xã hội được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được thắt chặt…
 
Đồng thời, với thành quả đổi mới 30 năm, tại Hội thảo khoa học “Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển”,  đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Bình đã luôn đoàn kết, chung sức chung lòng, đổi mới sáng tạo, tự lực, tự cường, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Điều đáng vinh dự và tự hào là sau 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Bình đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.
 
Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15-7-1949 - 15-7-2019), ngày 12 tháng 4 năm 2019, Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển” nhằm đánh giá những thành tựu to lớn, sự kiện tiêu biểu, những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, các cấp chính quyền qua 30 năm, từ ngày tái lập tỉnh đến nay; trên cơ sở đó đề xuất định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đưa Quảng Bình phát triển lên một tầm cao mới, trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
 
Hội thảo khoa học lần này, cũng là dịp để tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước đã cống hiến công sức, trí tuệ, tâm huyết để xây đắp nên sự nghiệp cách mạng ngày nay của tỉnh nhà; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh về những thành quả đã đạt được; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, những thế hệ có trách nhiệm tiếp bước những chặng đường lịch sử vẻ vang và hào hùng của bao thế hệ cha ông, ghi tiếp những trang sử vàng trong công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. 
 


Quang cảnh hội thảo
 
Tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Đăng Quang – Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình đã chỉ rõ một số tồn tại hạn chế: bên cạnh những kết qủa đạt được Quảng Bình vẫn đang là một tỉnh chậm phát triển; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng một số khu vực thiếu đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp một số mặt còn hạn chế; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
 
Cũng tại Hội thảo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tham luận bổ sung làm rõ thêm những tư liệu lịch sử quý giá về 30 năm tái lập tỉnh, đưa ra những nhận định sâu sắc về những sự kiện, thành quả, quyết sách, bài học quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền Quảng Bình trong suốt 30 năm qua cũng như những định hướng mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai của tỉnh. Với 68 bài viết nghiên cứu, tham luận gửi về Ban tổ chức hội thảo cùng với các ý kiến trực tiếp thảo luận tại hội thảo đều rất thẳng thắn, tâm huyết, khoa học, tập trung phân tích, đánh giá sự phát triển của tỉnh trong 30 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; khẳng định những thành tựu nổi bật, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và những định hướng lớn về sự phát triển của Quảng Bình trong những năm tới. Với 68 bài viết nghiên cứu, tham luận gửi về Ban tổ chức hội thảo cùng với các ý kiến trực tiếp thảo luận tại hội thảo đều rất thẳng thắn, tâm huyết, khoa học, tập trung phân tích, đánh giá sự phát triển của tỉnh trong 30 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; khẳng định những thành tựu nổi bật, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và những định hướng lớn về sự phát triển của Quảng Bình trong những năm tới.
 
Hy vọng, với việc xuất bản cuốn sách "Quảng Bình-30 năm đổi mới và phát triển" sẽ là tài liệu có giá trị về lý luận và thực tiễn sâu sắc, đúc rút những kinh nghiệm, những bài học quý báu để Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tự học, hăng say nghiên cứu khoa học kỷ thuật, tiếp nhận và vận dụng có hiệu quả cao công nghệ 4.0 để xây dựng Quảng Bình ngày càng văn minh, giàu mạnh và bền vững.
 
Trần Văn Bình
 
                          
 
             

Tags:
Tin tức mới
Album mới
 • Sáng ngày 11/10, tại phiên làm việc chính thức đầu tiên, các NSNA đã có mặt đầy đủ để tham dự Đại hội Đại biểu Hội NSNA Việt Nam khoá 9 (2020-2025) và chụp ảnh lưu niệm.
   
 • Là một người làm quản lý ngành văn hóa của Thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An hơn 40 năm, cũng khoảng chừng đó thời gian ông cầm máy ảnh để phục vụ cho chuyên môn và niềm đam mê của mình. Nhưng phải đến lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian để thực hiện niềm đam mê đó. Hiên nay mỗi năm ông có 6 tháng sống ở Mỹ và khoảng thời gian đó ông chủ yếu dành để đi sáng tác ở các địa danh nối tiếng nước Mỹ, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ, để được bày tỏ cảm xúc của mình cho niềm đam mê trên từng tác phẩm.
  Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu một số tác phảm của ông được thực hiện tại Mỹ:
   
 • Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã hơn 80 tuổi Nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác, không chi ở Hà Nội mà ông còn đi khắp miền Tây Bắc. Niêm đam mê cảnh đẹp mùa xuân và nghệ nghiệp khiến ông không bao giờ ngơi nghỉ. NAVĐS xin giới thiêu với bạn đọc bộ ảnh Mùa xuân Tây Bắc của Ông. Ông tâm sự tren Facebook:  "Tôi kém đủ điều nên ngại sử dụng máy tính, đặc biệt là trang Phây - búc. Đành là gom góp những gì tôi lượm được từ các bạn, đồng nghiệp và người thân rồi viết lời cảm ơn, cáo lỗi, mong được lượng thứ".
  Xin gửi tới các bạn ít tấm ảnh Xuân trên vùng Đông - Tây Bắc Tổ quốc gọi là chút quà Tết tôi mang ở đó về, thay cho lời cảm ơn của tôi đến với mọi người.
  Đinh Quang Thành
 •  
  Theo nhận định của các chuyên gia du lịch tại Việt Nam, trong tương lai gần, loại hình du lịch chụp ảnh sẽ phát triển bởi vì đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều di sản thiên nhiên,vật thể, phi vật thể của nhân loại mà Việt Nam đang nắm giữ. các khu vực di sản, điểm tham quan du lịch, làng cổ, làng nghề và hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy ảnh, tiện lợi dễ sử dụng. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, đòi hỏi cuộc sống có nhiều thay đổi và ngành du lịch cũng đã phát triển không ngừng và từng bước đổi mới để bắt nhịp với cuộc sống.

  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".
    Tạp chí nhiếp ảnh và Đời sống đang hướng tới các tua du lịch chụp ảnh, chụp ảnh ở đâu, mùa nào chụp cái gì và định hướng tổ chức tư vấn cho những người đam mê du lịch chụp ảnh, để chuyển đi du lịch đạt kết quả như mong muốn, có thêm những tác phẩm tốt sau chuyên du lịch, thỏa nỗi đam mê. Không riêng gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tất cả các bạn trẻ thích phượt chụp ảnh chúng tôi cũng tổ chức cho những tua riêng. 
   

  Doanh nhân Vũ Minh Châu ( Tổng giám đốc CT Vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu) trong đợt đi du lịch chụp ảnh tại Bản đảo Sơn Trà
  do hướng dẫn viên TCNA&ĐS tổ chức                                Ảnh: Vũ Đức Huy

    Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nói rằng;  Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh và bạn bè thường tổ chức các chuyển đi du lịch chụp ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh làm hướng dẫn viên. Ông không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, nhưng cố gắng chụp rất thực tế và sống động gây nhiều cảm xúc cho người xem. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn qua ống kính và bấm máy, là một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Chúng tôi thực sự thích ý nghĩa này, vì vậy chúng tôi thường tự tổ chức các chuyến tham quan chụp ảnh như vậy. Nếu có được tổ chức tua định hướng chụp cái gì ở đâu theo mùa vụ và chuyên nghiệp thì mình sắp xếp được lịch trước, mặc định được kể hoạch trước, có lịch thì dễ đi hơn nên mình sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia tua này.

  Trào lưu đang thịnh hành bây giờ là một số lượng lớn những bạn trẻ ở các thành phố lớn thường lập các nhóm để cùng nhau đi xa chụp ảnh một cách tự do. Họ thường đi tới các điểm đến nổi tiếng có cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa nổi bật để chụp ảnh. Đối với những người không thể đi xa thì họ chỉ chụp ảnh ở thành phố nơi họ sinh sống, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm những góc mới trong thành phố, họ vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm sống động.
   

  Vọc chà vá chân nâu tại bản đảo Sơn Trà            Ảnh : Vũ Minh Châu
   
  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", còn giới chuyên môn nhưHội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thì thường tổ chức các Trại sáng tác hàng năm  và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".Tuy nhiên vì những người đi chụp ảnh du lịch lần đầu tiên đến các đia điểm du lịch nên họ không hiếu biết nhiều về những góc nhìn, vị trí, ảnh sáng, thời tiết, văn hóa tập quán, phong tục...  của từng vùng miền đề chụp được những bức ảnh đẹp. Nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến không có được những bức ảnh tốt do vậy Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống sẽ tổ chức chuyên nghiệp cho các tua du lịch chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật định hướng kể hoạch cho các tác giả,các du khách có những bức ảnh đẹp nhất khi đi du lịch chụp ảnh. Hướng dẫn viên là các Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh về ngành du lịch sẽ trực tiếp dẫn dắt các tua du lịch chụp ảnh. Các hướng dẫn viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sắp xếp các các đối tượng chụp và cảnh sao cho phù hợp, chẳng hạn như các chợ phiên địa phương với hình ảnh mua bán tấp nập, cảnh một phụ nữ trẻ chèo thuyền trên dòng sông chiều hoàng hôn nắng vàng, mùa gặt của đồng bào vùng cao, nghề dệt thổ cẩm ở đâu.... Và  chúng tôi luôn phải tìm kiếm, phát hiện các điểm đến mới lạ, nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp, tìm được những góc chụp đẹp và mùa nào đẹp để tư vấn cho khách du lịch.
   
  Với du khách nước ngoài, cũng có nhiều yêu cầu khác nhau.Mặc dù họ yêu thích các điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Mỹ Sơn và Hạ Long nhưng họ không có đủ thời gian để chụp ảnh. Tuy vậy cảnh một nữ sinh trung học mặc áo dài trắng tung bay trong gió sau giờ tan học, cảnh người lao động nghỉ ngơi sau thời gian làm việc hay cảnh của một gia đình đang đoàn tụ bên bếp lửa tại một nơi nào đó trong khu vực trung tâm có thể thu hút khách du lịch nước ngoài trong nhiều giờ.Thường các ống kính của du khách Việt Nam dùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, di sản.. thì, trong khi ống kính của du khách nước ngoài thường để khám phá cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam"
   

  Hiên nay một số công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tua du lịch chụp ảnh nhưng Do yêu cầu cao nên chi phí của loại hình du lịch này thường cao hơn 25-30% so với tour bình thường vì các công ty du lịch phải mời các nhiếp ảnh gia và người mẫu để phục vụ cho một nhóm nhỏ khách du lịch. Một số nhà khai thác tour du lịch đã hợp tác với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để tổ chức các tour du lịch chụp ảnh cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.


  Những tác phẩm gặt hái được sau các chuyến du lịch chụp ảnh do TCNA&ĐS tổ chức

   Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống có một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đại diện ở các khu vực trên cả nước, rất am hiếu từng chi tiết của các địa điểm chụp ảnh. Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá để tìm ra những góc ngoạn mục tại mỗi điểm đến và sắp xếp, hướng dẫn tất cả mọi thứ cho khách du lịch để họ có được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là một lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng đến để chuyên nghiệp hóa các tú du lịch chụp ảnh và tổ chức sự kiện. Trong các chuyến đi chúng tôi  luôn cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày. Sau mỗi chuyển du lịch các tác phẩm tốt của khách du lịch được chúng tôi đăng tải quảng bá rỗng rãi trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống in và điện tử.
          Sỹ Minh
   

Top