So sánh sản phẩm
Tin tức mới

Nâng cao chất lượng - Rà soát, sàng lọc đảng viên

08:28:29 16-03-2019
NADSO - Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, coi sự mẫu mực, gương mẫu của cán bộ đảng viên có vai trò hết sức quan trọng, tạo nên sức mạnh to lớn, lôi cuốn hàng triệu triệu quần chúng noi theo, cùng tiến bước dưới ngọn cờ tiên phong của Đảng. Lãnh đạo bằng phương pháp nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo tối ưu của Đảng. Người còn nói, đảng viên mà yếu kém, nêu gương xấu, sức mạnh của Đảng sẽ giảm sút, uy tín của Đảng sẽ không còn. Suy cho cùng, sức mạnh của Đảng được quyết định bởi chất lượng của từng đảng viên, từng tổ chức Đảng.

Rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Từ thực tế đó đã cho thấy, thời gian qua, bên cạnh nhiều đảng viên bản lĩnh và vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn còn một bộ phận đảng viên ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng kém; thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cảm dỗ bởi lợi ích cá nhân; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng. Một số đảng viên có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, dao động, hoài nghi, vô tổ chức, thiếu kỷ luật, nói không đi đôi với làm. Cơ chế thị trường cùng với thiết chế Đảng cầm quyền, như Bác Hồ đã chỉ rõ là mảnh đất màu mỡ dễ làm nẩy sinh tiêu cực, sự đục khoét và tác yêu tác quái của chủ nghĩa cá nhân, từng giờ từng phút đánh vào cơ thể sống của Đảng.  
 
Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp của các tỉnh, thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả hơn. Vì lẻ đó, việc kết nạp đảng viên ở nhiều nơi có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn, có động cơ không đúng đắn vào tổ chức Đảng. Qua đó, số lượng đảng viên tăng, nhưng chất lượng của tổ chức Đảng không ít nơi có chiều hướng suy giảm. Hiện tượng nể nang, né tránh, ngại đấu tranh phê bình, tự phê bình trong Đảng làm giảm sức mạnh của tổ chức Đảng.

Nhằm củng cố, tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng - nhân tố quyết định sự sự thành công của cách mạng, của công cuộc đổi mới đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, đảng viên hư hỏng, như con sâu phá hoại mùa màng, cây cối, những con sâu ấy phải được trừ diệt, loại bỏ. Các tổ chức Đảng trong toàn đảng cần được quán triệt sâu rộng, xây dựng chương trình hành động, rà soát chất lượng đảng viên, khắc phục những mặt yếu trong công tác tổ chức kết nạp đảng viên mới. 

Mỗi tổ chức Đảng, bắt đầu từ chi, đảng bộ cơ sở, trên cơ sở và trong toàn Đảng tiến hành tổng điều tra tình hình đảng viên, bao gồm cả việc phân loại đảng viên chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc. Điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên và tổ chức Đảng về tầm quan trọng, có ý nghĩa sống còn của việc nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ đảng viên. Nhân dân là “tai mắt” của Đảng, dõi theo từng hành động, việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Lòng tin của người dân không cho phép đảng viên vụ lợi, tư túi, chạy theo lợi ích nhóm, vun vén cho riêng mình. Đảng viên mà tham nhũng, lãng phí, xa dân, trù dập dân, sống vô cảm với dân là hoàn toàn xa lạ với phẩm hạnh, đạo đức của Đảng, là trái với cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở. 

Để làm trong sạch đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, một đòi hỏi bức xúc hiện nay là kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên - kể cả đảng viên mới vào Đảng mà không đủ tiêu chuẩn - ra khỏi Đảng. Không nể nang, không né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Công việc rà soát,  sàng lọc đảng viên yếu kém, không đủ tiêu chuẩn, đưa những đảng viên không có bản lĩnh, phai nhạt lý tưởng, kém phẩm chất và không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cần kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với nhiệm vụ chính trị từng đảng viên và công việc bình xét, xếp hạng đảng viên hàng quý, hàng năm. 

Mới đây, tại hội nghị của Ban Bí thư đã họp cho ý kiến đối với Tờ trình "Về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng" tổ chức vào ngày 18.12.2018. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với tình hình bối cảnh hiện nay, hơn bao giờ hết càng phải coi trọng công tác đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, bởi lẽ, đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển. Vì vậy, thay mặt Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị tập trung vào khâu kết nạp đảng viên và sàng lọc rà soát đưa ra khỏi Đảng vì đây là hai khâu cực kỳ quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, động cơ mục đích không trong sáng, vào Đảng không phải để chiến đấu hy sinh mà để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức…Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nội dung Chỉ thị phải sắc sảo, mạnh mẽ, có tính chiến đấu cao, phân tích rõ bối cảnh tình hình hiện nay, chất lượng đảng viên, từ đó thấy rõ sự cần thiết của ban hành Chỉ thị. Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Như vậy, rà soát sàng lọc đảng viên được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Công khai, minh bạch trong tự phê bình và phê bình, dựa vào dân để rà soát, sàng lọc đảng viên, là liều thuốc “vạn năng” giúp cho việc quản lý, giám sát quá trình rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Đảng trong lòng dân. Người đảng viên vì lý tưởng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân mà phấn đấu không ngừng. Ý Đảng hòa quyện chặt chẽ với lòng dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, giàu sức chiến đấu là công việc thường xuyên của Đảng. Đó cũng là trách nhiệm của từng đảng viên, từng tổ chức Đảng, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, với sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn dân.
 
 Minh Sơn

Tags:
Tin tức mới
Album mới
 • Sáng ngày 11/10, tại phiên làm việc chính thức đầu tiên, các NSNA đã có mặt đầy đủ để tham dự Đại hội Đại biểu Hội NSNA Việt Nam khoá 9 (2020-2025) và chụp ảnh lưu niệm.
   
 • Là một người làm quản lý ngành văn hóa của Thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An hơn 40 năm, cũng khoảng chừng đó thời gian ông cầm máy ảnh để phục vụ cho chuyên môn và niềm đam mê của mình. Nhưng phải đến lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian để thực hiện niềm đam mê đó. Hiên nay mỗi năm ông có 6 tháng sống ở Mỹ và khoảng thời gian đó ông chủ yếu dành để đi sáng tác ở các địa danh nối tiếng nước Mỹ, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ, để được bày tỏ cảm xúc của mình cho niềm đam mê trên từng tác phẩm.
  Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu một số tác phảm của ông được thực hiện tại Mỹ:
   
 • Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã hơn 80 tuổi Nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác, không chi ở Hà Nội mà ông còn đi khắp miền Tây Bắc. Niêm đam mê cảnh đẹp mùa xuân và nghệ nghiệp khiến ông không bao giờ ngơi nghỉ. NAVĐS xin giới thiêu với bạn đọc bộ ảnh Mùa xuân Tây Bắc của Ông. Ông tâm sự tren Facebook:  "Tôi kém đủ điều nên ngại sử dụng máy tính, đặc biệt là trang Phây - búc. Đành là gom góp những gì tôi lượm được từ các bạn, đồng nghiệp và người thân rồi viết lời cảm ơn, cáo lỗi, mong được lượng thứ".
  Xin gửi tới các bạn ít tấm ảnh Xuân trên vùng Đông - Tây Bắc Tổ quốc gọi là chút quà Tết tôi mang ở đó về, thay cho lời cảm ơn của tôi đến với mọi người.
  Đinh Quang Thành
 •  
  Theo nhận định của các chuyên gia du lịch tại Việt Nam, trong tương lai gần, loại hình du lịch chụp ảnh sẽ phát triển bởi vì đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều di sản thiên nhiên,vật thể, phi vật thể của nhân loại mà Việt Nam đang nắm giữ. các khu vực di sản, điểm tham quan du lịch, làng cổ, làng nghề và hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy ảnh, tiện lợi dễ sử dụng. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, đòi hỏi cuộc sống có nhiều thay đổi và ngành du lịch cũng đã phát triển không ngừng và từng bước đổi mới để bắt nhịp với cuộc sống.

  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".
    Tạp chí nhiếp ảnh và Đời sống đang hướng tới các tua du lịch chụp ảnh, chụp ảnh ở đâu, mùa nào chụp cái gì và định hướng tổ chức tư vấn cho những người đam mê du lịch chụp ảnh, để chuyển đi du lịch đạt kết quả như mong muốn, có thêm những tác phẩm tốt sau chuyên du lịch, thỏa nỗi đam mê. Không riêng gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tất cả các bạn trẻ thích phượt chụp ảnh chúng tôi cũng tổ chức cho những tua riêng. 
   

  Doanh nhân Vũ Minh Châu ( Tổng giám đốc CT Vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu) trong đợt đi du lịch chụp ảnh tại Bản đảo Sơn Trà
  do hướng dẫn viên TCNA&ĐS tổ chức                                Ảnh: Vũ Đức Huy

    Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nói rằng;  Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh và bạn bè thường tổ chức các chuyển đi du lịch chụp ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh làm hướng dẫn viên. Ông không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, nhưng cố gắng chụp rất thực tế và sống động gây nhiều cảm xúc cho người xem. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn qua ống kính và bấm máy, là một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Chúng tôi thực sự thích ý nghĩa này, vì vậy chúng tôi thường tự tổ chức các chuyến tham quan chụp ảnh như vậy. Nếu có được tổ chức tua định hướng chụp cái gì ở đâu theo mùa vụ và chuyên nghiệp thì mình sắp xếp được lịch trước, mặc định được kể hoạch trước, có lịch thì dễ đi hơn nên mình sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia tua này.

  Trào lưu đang thịnh hành bây giờ là một số lượng lớn những bạn trẻ ở các thành phố lớn thường lập các nhóm để cùng nhau đi xa chụp ảnh một cách tự do. Họ thường đi tới các điểm đến nổi tiếng có cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa nổi bật để chụp ảnh. Đối với những người không thể đi xa thì họ chỉ chụp ảnh ở thành phố nơi họ sinh sống, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm những góc mới trong thành phố, họ vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm sống động.
   

  Vọc chà vá chân nâu tại bản đảo Sơn Trà            Ảnh : Vũ Minh Châu
   
  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", còn giới chuyên môn nhưHội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thì thường tổ chức các Trại sáng tác hàng năm  và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".Tuy nhiên vì những người đi chụp ảnh du lịch lần đầu tiên đến các đia điểm du lịch nên họ không hiếu biết nhiều về những góc nhìn, vị trí, ảnh sáng, thời tiết, văn hóa tập quán, phong tục...  của từng vùng miền đề chụp được những bức ảnh đẹp. Nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến không có được những bức ảnh tốt do vậy Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống sẽ tổ chức chuyên nghiệp cho các tua du lịch chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật định hướng kể hoạch cho các tác giả,các du khách có những bức ảnh đẹp nhất khi đi du lịch chụp ảnh. Hướng dẫn viên là các Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh về ngành du lịch sẽ trực tiếp dẫn dắt các tua du lịch chụp ảnh. Các hướng dẫn viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sắp xếp các các đối tượng chụp và cảnh sao cho phù hợp, chẳng hạn như các chợ phiên địa phương với hình ảnh mua bán tấp nập, cảnh một phụ nữ trẻ chèo thuyền trên dòng sông chiều hoàng hôn nắng vàng, mùa gặt của đồng bào vùng cao, nghề dệt thổ cẩm ở đâu.... Và  chúng tôi luôn phải tìm kiếm, phát hiện các điểm đến mới lạ, nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp, tìm được những góc chụp đẹp và mùa nào đẹp để tư vấn cho khách du lịch.
   
  Với du khách nước ngoài, cũng có nhiều yêu cầu khác nhau.Mặc dù họ yêu thích các điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Mỹ Sơn và Hạ Long nhưng họ không có đủ thời gian để chụp ảnh. Tuy vậy cảnh một nữ sinh trung học mặc áo dài trắng tung bay trong gió sau giờ tan học, cảnh người lao động nghỉ ngơi sau thời gian làm việc hay cảnh của một gia đình đang đoàn tụ bên bếp lửa tại một nơi nào đó trong khu vực trung tâm có thể thu hút khách du lịch nước ngoài trong nhiều giờ.Thường các ống kính của du khách Việt Nam dùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, di sản.. thì, trong khi ống kính của du khách nước ngoài thường để khám phá cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam"
   

  Hiên nay một số công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tua du lịch chụp ảnh nhưng Do yêu cầu cao nên chi phí của loại hình du lịch này thường cao hơn 25-30% so với tour bình thường vì các công ty du lịch phải mời các nhiếp ảnh gia và người mẫu để phục vụ cho một nhóm nhỏ khách du lịch. Một số nhà khai thác tour du lịch đã hợp tác với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để tổ chức các tour du lịch chụp ảnh cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.


  Những tác phẩm gặt hái được sau các chuyến du lịch chụp ảnh do TCNA&ĐS tổ chức

   Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống có một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đại diện ở các khu vực trên cả nước, rất am hiếu từng chi tiết của các địa điểm chụp ảnh. Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá để tìm ra những góc ngoạn mục tại mỗi điểm đến và sắp xếp, hướng dẫn tất cả mọi thứ cho khách du lịch để họ có được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là một lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng đến để chuyên nghiệp hóa các tú du lịch chụp ảnh và tổ chức sự kiện. Trong các chuyến đi chúng tôi  luôn cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày. Sau mỗi chuyển du lịch các tác phẩm tốt của khách du lịch được chúng tôi đăng tải quảng bá rỗng rãi trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống in và điện tử.
          Sỹ Minh
   

Top