So sánh sản phẩm
Tin tức mới

Bắc Giang: Khoa học và công nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

11:00:24 02-02-2021
NADSO - Trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid – 19. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương có điểm sáng về tăng trưởng và phục hồi kinh tế, tốc độ tăng trưởng cả năm 2020 đứng đầu cả nước (đạt 13,02%), năng suất lao động xã hội tăng 9,9% (đạt gần 110 triệu đồng), GRDP bình quân đầu người tăng 14,2% so với năm 2019 (đạt 2.900 USD). Cụ thể, tỉnh BắcGiang có 124 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 67,4%, đạt 100% kế hoạch), thu hút vốn đầu tư tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (gần 1,25 tỷ USD). Khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnhBắc Giang đã góp phần quan trọng vào những con số ấn tượng này. Đó là nhận định chung của các đại biểu tham dự Hội nghị “Tổng kết ISO hành chính giai đoạn 2018-2020 và hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020” do Sở KH&CN Bắc Giang tổ chức vào cuối tháng 1/2020.
 

Năm 2020, na dai Lục Nam đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý 
 
Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang có sự hoạt động về KH&CN đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về KH&CN được quan tâm; tiềm lực KH&CN từng bước được tăng cường; công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân được đẩy mạnh; công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng tiến bộ kỹ thuật đã đóng góp thiết thực trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế…Với kết quả nổi bật trong hoạt động KH&CN của tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua có thể kể đến là: i) Hoạt động nghiên cứu - ứng dụng có nhiều khởi sắc; ii) Tài sản trí tuệ được quan tâm phát triển, góp phần nâng cáo giá trị sản phẩm; iii) 100% UBND cấp xã áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Giang có hơn 300 đề tài/dự án khoa học cấp nhà nước, cấp tỉnh và cơ sở được nghiên cứu, ứng dụng ở tất cả các lĩnh vực. Qua đánh giá cho thấy, hầu hết các đề tài/dự án đều phát huy hiệu quả. Hoạt động ứng dụng và chuyển giao KH&CN đã có những đóng góp tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao trình độ kỹ thuật của người dân. Theo đó, có nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào ứng dụng và nhân rộng trong sản xuất. Bên cạnh đó, có một số kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng có hiệu quả đã tạo ra hướng đi, triển vọng mới cho sản xuất, đã và đang được nhân rộng, gắn kết với quá trình xây dựng chính sách để KH&CN phát huy vai trò then chốt, xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn cho các cấp ủy và chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Điển hình, hoạt động nghiên cứu - ứng dụng là trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua các đề tài/dự án, tỉnh đã xây dựng được 766 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC). Qua đó, tỉnh này đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, tạo ra chuỗi giá trị như: chăn nuôi gà đồi Yên Thế; chăn nuôi, tiêu thụ lợn sạch Tân Yên; cây ăn quả Lục Ngạn; rau an toàn, ứng dụng CNC ở các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa… Qua đó đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành nhiều sản phẩm chủ lực, đặc trưng và đặc biệt là nâng cao giá trị của sản phẩm.

Tương tự, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ. Cùng với đó, Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh Bắc Giang cho phép sử dụng các địa danh và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản xuất để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho nhiều sản phẩm (lạc giống Hiệp Hòa, dê núi Yên Thế, táo Lục Ngạn, ba kích tím Thanh Luận; nấm lim xanh Sơn Động; chả giá tay Lục Nam...). Song song với đó, Cục Sở hữu trí tuệ và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn vào Nhật Bản, đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý “na dai Lục Nam”... Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm giúp các tổ chức/cá nhân nâng cao nhận thức về việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Kết quả trong công tác sở hữu trí tuệ đã góp phần tích cực trong việc gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, dần tiếp cận với thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Được biết, tỉnh Bắc Giang có 47/47 cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Năm 2019, có trên 90% số UBND cấp xã thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (vượt trên 20% so với kế hoạch đề ra); đến hết năm 2020, 100% UBND cấp xã đã áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn này. Để đạt được kết quả này, nhờ có sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã; sự tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức; một số cơ quan đã tự bố trí kinh phí để xây dựng, nâng cấp HTQLCL. Kết quả kiểm tra, đánh giá, chấm điểm hàng năm của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Giang cho thấy, việc áp dụng, duy trì, nâng cấp HTQLCL hầu hết được các cơ quan thực hiện một cách nghiêm túc, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chia sẻ về điều này, Giám đốc Sở KH&CN Bắc Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng, nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang; sự vào cuộc mạnh mẽ của các sở, ban, ngành; sự quan tâm, coi trọng KH&CN của đông đảo doanh nghiệp, người dân; sự hợp tác có hiệu quả của các trường đại học, viện nghiên cứu ở Trung ương và địa phương… 

Mặc khác, KH&CN trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách cho hoạt động này, bảo đảm mức tăng chi đạt 1,5% tổng chi ngân sách. Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ trong lĩnh vực KH&CN, tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến…Tỉnh Bắc Giang xác định trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong chọn tạo, nhân giống cây trồng, bảo quản, chế biến nông, lâm sản, đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh, đặc thù của tỉnh; ứng dụng công nghệ vật liệu mới, tiên tiến, tiết kiệm nguyên liệu, thân thiện môi trường vào sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng, tiến tới ứng dụng vật liệu nano, vật liệu chức năng, vật liệu y sinh và điện tử tiên tiến; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng 5G; xây dựng mô hình đô thị thông minh nhằm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, tạo đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền đô thị...

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho hay một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Giang trong những năm qua và khẳng định KH&CN là một trong những nhiệm vụ hàng đầu cần được quan tâm đầu tư vì đây là nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn còn yêu cầu Sở KH&CN và các sở, ngành có liên quan cần đề xuất phát triển tiềm lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; huy động các nguồn lực đầu tư cho KH&CN; tham mưu bố trí ngân sách thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và sự nghiệp kinh phí KH&CN tăng dần hàng năm, đảm bảo đến năm 2025, mức chi đầu tư cho KH&CN tối thiểu đạt 1,5% tổng chi ngân sách địa phương; tham mưu về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thu hút các chuyên gia giỏi có những đóng góp cho hoạt động KH&CN của tỉnh; các đề tài/dự án KH&CN được triển khai cần tạo sự chuyển biến thực sự trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đồng thời phải khai thác được thế mạnh của tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, nhấn mạnh: Để thực hiện tốt Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030”, Sở KH&CN cần làm việc và hợp tác với các doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin để đưa ra đầu bài nhằm thực hiện chuyển đổi số trong tỉnh Bắc Giang.
 
Đức Vượng – Đổng Thắng

Tags:
Tin tức mới
Album mới
 • Sáng ngày 11/10, tại phiên làm việc chính thức đầu tiên, các NSNA đã có mặt đầy đủ để tham dự Đại hội Đại biểu Hội NSNA Việt Nam khoá 9 (2020-2025) và chụp ảnh lưu niệm.
   
 • Là một người làm quản lý ngành văn hóa của Thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An hơn 40 năm, cũng khoảng chừng đó thời gian ông cầm máy ảnh để phục vụ cho chuyên môn và niềm đam mê của mình. Nhưng phải đến lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian để thực hiện niềm đam mê đó. Hiên nay mỗi năm ông có 6 tháng sống ở Mỹ và khoảng thời gian đó ông chủ yếu dành để đi sáng tác ở các địa danh nối tiếng nước Mỹ, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ, để được bày tỏ cảm xúc của mình cho niềm đam mê trên từng tác phẩm.
  Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu một số tác phảm của ông được thực hiện tại Mỹ:
   
 • Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã hơn 80 tuổi Nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác, không chi ở Hà Nội mà ông còn đi khắp miền Tây Bắc. Niêm đam mê cảnh đẹp mùa xuân và nghệ nghiệp khiến ông không bao giờ ngơi nghỉ. NAVĐS xin giới thiêu với bạn đọc bộ ảnh Mùa xuân Tây Bắc của Ông. Ông tâm sự tren Facebook:  "Tôi kém đủ điều nên ngại sử dụng máy tính, đặc biệt là trang Phây - búc. Đành là gom góp những gì tôi lượm được từ các bạn, đồng nghiệp và người thân rồi viết lời cảm ơn, cáo lỗi, mong được lượng thứ".
  Xin gửi tới các bạn ít tấm ảnh Xuân trên vùng Đông - Tây Bắc Tổ quốc gọi là chút quà Tết tôi mang ở đó về, thay cho lời cảm ơn của tôi đến với mọi người.
  Đinh Quang Thành
 •  
  Theo nhận định của các chuyên gia du lịch tại Việt Nam, trong tương lai gần, loại hình du lịch chụp ảnh sẽ phát triển bởi vì đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều di sản thiên nhiên,vật thể, phi vật thể của nhân loại mà Việt Nam đang nắm giữ. các khu vực di sản, điểm tham quan du lịch, làng cổ, làng nghề và hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy ảnh, tiện lợi dễ sử dụng. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, đòi hỏi cuộc sống có nhiều thay đổi và ngành du lịch cũng đã phát triển không ngừng và từng bước đổi mới để bắt nhịp với cuộc sống.

  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".
    Tạp chí nhiếp ảnh và Đời sống đang hướng tới các tua du lịch chụp ảnh, chụp ảnh ở đâu, mùa nào chụp cái gì và định hướng tổ chức tư vấn cho những người đam mê du lịch chụp ảnh, để chuyển đi du lịch đạt kết quả như mong muốn, có thêm những tác phẩm tốt sau chuyên du lịch, thỏa nỗi đam mê. Không riêng gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tất cả các bạn trẻ thích phượt chụp ảnh chúng tôi cũng tổ chức cho những tua riêng. 
   

  Doanh nhân Vũ Minh Châu ( Tổng giám đốc CT Vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu) trong đợt đi du lịch chụp ảnh tại Bản đảo Sơn Trà
  do hướng dẫn viên TCNA&ĐS tổ chức                                Ảnh: Vũ Đức Huy

    Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nói rằng;  Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh và bạn bè thường tổ chức các chuyển đi du lịch chụp ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh làm hướng dẫn viên. Ông không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, nhưng cố gắng chụp rất thực tế và sống động gây nhiều cảm xúc cho người xem. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn qua ống kính và bấm máy, là một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Chúng tôi thực sự thích ý nghĩa này, vì vậy chúng tôi thường tự tổ chức các chuyến tham quan chụp ảnh như vậy. Nếu có được tổ chức tua định hướng chụp cái gì ở đâu theo mùa vụ và chuyên nghiệp thì mình sắp xếp được lịch trước, mặc định được kể hoạch trước, có lịch thì dễ đi hơn nên mình sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia tua này.

  Trào lưu đang thịnh hành bây giờ là một số lượng lớn những bạn trẻ ở các thành phố lớn thường lập các nhóm để cùng nhau đi xa chụp ảnh một cách tự do. Họ thường đi tới các điểm đến nổi tiếng có cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa nổi bật để chụp ảnh. Đối với những người không thể đi xa thì họ chỉ chụp ảnh ở thành phố nơi họ sinh sống, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm những góc mới trong thành phố, họ vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm sống động.
   

  Vọc chà vá chân nâu tại bản đảo Sơn Trà            Ảnh : Vũ Minh Châu
   
  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", còn giới chuyên môn nhưHội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thì thường tổ chức các Trại sáng tác hàng năm  và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".Tuy nhiên vì những người đi chụp ảnh du lịch lần đầu tiên đến các đia điểm du lịch nên họ không hiếu biết nhiều về những góc nhìn, vị trí, ảnh sáng, thời tiết, văn hóa tập quán, phong tục...  của từng vùng miền đề chụp được những bức ảnh đẹp. Nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến không có được những bức ảnh tốt do vậy Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống sẽ tổ chức chuyên nghiệp cho các tua du lịch chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật định hướng kể hoạch cho các tác giả,các du khách có những bức ảnh đẹp nhất khi đi du lịch chụp ảnh. Hướng dẫn viên là các Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh về ngành du lịch sẽ trực tiếp dẫn dắt các tua du lịch chụp ảnh. Các hướng dẫn viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sắp xếp các các đối tượng chụp và cảnh sao cho phù hợp, chẳng hạn như các chợ phiên địa phương với hình ảnh mua bán tấp nập, cảnh một phụ nữ trẻ chèo thuyền trên dòng sông chiều hoàng hôn nắng vàng, mùa gặt của đồng bào vùng cao, nghề dệt thổ cẩm ở đâu.... Và  chúng tôi luôn phải tìm kiếm, phát hiện các điểm đến mới lạ, nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp, tìm được những góc chụp đẹp và mùa nào đẹp để tư vấn cho khách du lịch.
   
  Với du khách nước ngoài, cũng có nhiều yêu cầu khác nhau.Mặc dù họ yêu thích các điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Mỹ Sơn và Hạ Long nhưng họ không có đủ thời gian để chụp ảnh. Tuy vậy cảnh một nữ sinh trung học mặc áo dài trắng tung bay trong gió sau giờ tan học, cảnh người lao động nghỉ ngơi sau thời gian làm việc hay cảnh của một gia đình đang đoàn tụ bên bếp lửa tại một nơi nào đó trong khu vực trung tâm có thể thu hút khách du lịch nước ngoài trong nhiều giờ.Thường các ống kính của du khách Việt Nam dùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, di sản.. thì, trong khi ống kính của du khách nước ngoài thường để khám phá cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam"
   

  Hiên nay một số công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tua du lịch chụp ảnh nhưng Do yêu cầu cao nên chi phí của loại hình du lịch này thường cao hơn 25-30% so với tour bình thường vì các công ty du lịch phải mời các nhiếp ảnh gia và người mẫu để phục vụ cho một nhóm nhỏ khách du lịch. Một số nhà khai thác tour du lịch đã hợp tác với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để tổ chức các tour du lịch chụp ảnh cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.


  Những tác phẩm gặt hái được sau các chuyến du lịch chụp ảnh do TCNA&ĐS tổ chức

   Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống có một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đại diện ở các khu vực trên cả nước, rất am hiếu từng chi tiết của các địa điểm chụp ảnh. Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá để tìm ra những góc ngoạn mục tại mỗi điểm đến và sắp xếp, hướng dẫn tất cả mọi thứ cho khách du lịch để họ có được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là một lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng đến để chuyên nghiệp hóa các tú du lịch chụp ảnh và tổ chức sự kiện. Trong các chuyến đi chúng tôi  luôn cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày. Sau mỗi chuyển du lịch các tác phẩm tốt của khách du lịch được chúng tôi đăng tải quảng bá rỗng rãi trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống in và điện tử.
          Sỹ Minh
   

Top