So sánh sản phẩm
Tin tức mới

184Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07:47:01 20-07-2018
NADSO - Chiều 19.7, TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng trên địa bàn.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc.
 
Cùng dự buổi làm việc có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài chính... 

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh, ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trên các mặt mà Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong năm 2017 và sáu tháng đầu năm 2018.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo, tác động nhiều mặt đến Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận cao trong nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Cơ cấu ngành công nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo; sản phẩm công nghiệp ngày càng đa dạng, có thêm nhiều sản phẩm mới (năm 2017, sản xuất công nghiệp tăng 8,44%).

Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp trừ dầu khí của Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 8,17% so với cùng kỳ năm trước; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7%; thu ngân sách đạt gần 37.000 tỷ đồng (năm 2017 đạt hơn 67.000 tỷ đồng).

Về phát triển dịch vụ-thương mại, hệ thống cảng biển được chú trọng đầu tư, khai thác cảng biển tiếp tục có chuyển biến tích cực. Dịch vụ du lịch tăng trưởng khá, chất lượng được nâng lên (sáu tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch tăng 13% so với cùng kỳ). 

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh có nhiều tiến bộ, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung ở một số huyện; ứng dụng khoa học-công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt từng bước được nâng lên; cơ cấu cây trồng, khai thác, nuôi trồng thủy sản được chuyển đổi sang những loại có giá trị cao, góp phần tăng năng suất và nâng cao giá trị sản phẩm. Khai thác thủy sản chuyển mạnh sang đánh bắt xa bờ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đánh bắt hải sản trên biển và quản lý tàu cá được chú trọng; công tác vận động thành lập các tổ, đội đoàn kết trên biển được tăng cường và được bà con ngư dân hưởng ứng. Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng và đạt kết quả tích cực; đến nay đã có 23/45 xã (51%) đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của Bà Rịa - Vũng Tàu theo chuẩn quốc gia còn 0,99%. 

Cải cách thủ tục hành chính được chú trọng; có nhiều chủ trương, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Môi trường đầu tư của Bà Rịa - Vũng Tàu được cải thiện; thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả cao. Trong sáu tháng đầu năm 2018, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp phép cho 27 dự án đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn cho sáu dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,67 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả khá toàn diện, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các cơ chế, chính sách lớn được ban hành, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để triển khai thực hiện. 

Đồng tình với mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016-2020 “phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch” và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và địa phương đã đề ra, trước hết là năm lĩnh vực kinh tế mũi nhọn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã nêu rõ, đó là công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, như một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch, quy mô kinh tế tư nhân còn chiếm tỷ lệ nhỏ, tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân trong tổng thu ngân sách địa phương sáu tháng đầu năm chỉ đạt 10,9%; một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...

Cùng đó hạ tầng giao thông kết nối hệ thống cảng chưa đồng bộ, hệ thống cảng container chỉ mới khai thác được 35% công suất, gây lãng phí vốn đầu tư; tình hình tàu cá ngư dân đánh bắt hải sản trên biển bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ vẫn còn xảy ra; công tác quản lý môi trường và xử lý môi trường còn nhiều bất cập; việc thực hiện chủ trương xã hội hóa chưa đạt yêu cầu; các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đạt hiệu quả chưa cao. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý Bà Rịa - Vũng Tàu cần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh ven biển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài địa phương để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Trong đó: Tập trung phát triển hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế; phát triển các khu, cụm công nghiệp bảo đảm môi trường, tiết kiệm quỹ đất và phát triển bền vững; từng bước phát triển Côn Đảo thành Khu du lịch quốc gia chất lượng cao; tiếp tục hỗ trợ ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu cá đánh bắt xa bờ, tăng thêm tàu dịch vụ hậu cần thủy sản gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích liên kết “5 nhà” - Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng - trong sản xuất nông nghiệp. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn, phát huy các bản sắc văn hóa, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện tốt các chương trình giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, có các giải pháp cụ thể nâng cao mức sống của người dân khu vực nông thôn, xử lý dứt điểm các vụ việc ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, phải tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. 

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển hệ thống cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép-Thị Vải; quy hoạch cảng hàng không Vũng Tàu, sân bay Côn Sơn; vấn đề sử dụng đất; dự án bảo quản, tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo..., Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận đây là những kiến nghị, đề xuất rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), chiều 19-7-2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất được thành lập tháng 7-1977, có chức năng tiếp nhận nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giải quyết chính sách cho thương, bệnh binh và điều dưỡng luân phiên cho người có công với cách mạng các tỉnh, thành phía Nam. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, quản lý sức khỏe cho 58 thương, bệnh binh. Hằng năm, Trung tâm còn tiếp nhận 3.000 lượt người có công các tỉnh, thành phía Nam về điều dưỡng. 

Trải qua 41 năm thành lập, các thế hệ cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều dương, phục hồi chức năng, giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng thương binh, coi đây không chỉ là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà còn là một vinh dự lớn.

Ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà 58 thương binh, bệnh binh đang được điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự ghi nhận, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, với tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế,” các thương binh, bệnh binh đã nỗ lực chiến thắng bệnh tật, làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc chăm sóc thương binh, bệnh binh - những người đã để lại một phần xương máu tại các chiến trường năm xưa - là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc. Mãi mãi khắc ghi và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa, đã có nhiều hoạt động tri ân, chăm sóc thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng nhằm biết ơn những công lao, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh. 

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những cố gắng, thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất trong 41 năm qua đã hết lòng vì thương binh, bệnh binh với tinh thần tương thân, tương ái, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh như người nhà, người thân trong gia đình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng thấy các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quan tâm, chăm lo tốt các điều kiện chăm sóc, điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp tốt với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng các bộ, ngành có liên quan đã luôn quan tâm chăm lo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để trung tâm điều dưỡng ngày càng khang trang về cơ sở vật chất, các thương binh, bệnh binh được hưởng điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Chủ tịch nước mong muốn các các bộ, ngành Trung ương, cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ngày càng nỗ lực làm tốt hơn nhiệm vụ vinh quang này.

 
Minh Sơn - Tuấn Hải
 

Tags:
Tin tức mới
Video mới
Album mới
 • Là một người làm quản lý ngành văn hóa của Thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An hơn 40 năm, cũng khoảng chừng đó thời gian ông cầm máy ảnh để phục vụ cho chuyên môn và niềm đam mê của mình. Nhưng phải đến lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian để thực hiện niềm đam mê đó. Hiên nay mỗi năm ông có 6 tháng sống ở Mỹ và khoảng thời gian đó ông chủ yếu dành để đi sáng tác ở các địa danh nối tiếng nước Mỹ, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ, để được bày tỏ cảm xúc của mình cho niềm đam mê trên từng tác phẩm.
  Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu một số tác phảm của ông được thực hiện tại Mỹ:
   
 • Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã hơn 80 tuổi Nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác, không chi ở Hà Nội mà ông còn đi khắp miền Tây Bắc. Niêm đam mê cảnh đẹp mùa xuân và nghệ nghiệp khiến ông không bao giờ ngơi nghỉ. NAVĐS xin giới thiêu với bạn đọc bộ ảnh Mùa xuân Tây Bắc của Ông. Ông tâm sự tren Facebook:  "Tôi kém đủ điều nên ngại sử dụng máy tính, đặc biệt là trang Phây - búc. Đành là gom góp những gì tôi lượm được từ các bạn, đồng nghiệp và người thân rồi viết lời cảm ơn, cáo lỗi, mong được lượng thứ".
  Xin gửi tới các bạn ít tấm ảnh Xuân trên vùng Đông - Tây Bắc Tổ quốc gọi là chút quà Tết tôi mang ở đó về, thay cho lời cảm ơn của tôi đến với mọi người.
  Đinh Quang Thành
 •  
  Theo nhận định của các chuyên gia du lịch tại Việt Nam, trong tương lai gần, loại hình du lịch chụp ảnh sẽ phát triển bởi vì đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều di sản thiên nhiên,vật thể, phi vật thể của nhân loại mà Việt Nam đang nắm giữ. các khu vực di sản, điểm tham quan du lịch, làng cổ, làng nghề và hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy ảnh, tiện lợi dễ sử dụng. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, đòi hỏi cuộc sống có nhiều thay đổi và ngành du lịch cũng đã phát triển không ngừng và từng bước đổi mới để bắt nhịp với cuộc sống.

  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".
    Tạp chí nhiếp ảnh và Đời sống đang hướng tới các tua du lịch chụp ảnh, chụp ảnh ở đâu, mùa nào chụp cái gì và định hướng tổ chức tư vấn cho những người đam mê du lịch chụp ảnh, để chuyển đi du lịch đạt kết quả như mong muốn, có thêm những tác phẩm tốt sau chuyên du lịch, thỏa nỗi đam mê. Không riêng gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tất cả các bạn trẻ thích phượt chụp ảnh chúng tôi cũng tổ chức cho những tua riêng. 
   

  Doanh nhân Vũ Minh Châu ( Tổng giám đốc CT Vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu) trong đợt đi du lịch chụp ảnh tại Bản đảo Sơn Trà
  do hướng dẫn viên TCNA&ĐS tổ chức                                Ảnh: Vũ Đức Huy

    Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nói rằng;  Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh và bạn bè thường tổ chức các chuyển đi du lịch chụp ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh làm hướng dẫn viên. Ông không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, nhưng cố gắng chụp rất thực tế và sống động gây nhiều cảm xúc cho người xem. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn qua ống kính và bấm máy, là một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Chúng tôi thực sự thích ý nghĩa này, vì vậy chúng tôi thường tự tổ chức các chuyến tham quan chụp ảnh như vậy. Nếu có được tổ chức tua định hướng chụp cái gì ở đâu theo mùa vụ và chuyên nghiệp thì mình sắp xếp được lịch trước, mặc định được kể hoạch trước, có lịch thì dễ đi hơn nên mình sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia tua này.

  Trào lưu đang thịnh hành bây giờ là một số lượng lớn những bạn trẻ ở các thành phố lớn thường lập các nhóm để cùng nhau đi xa chụp ảnh một cách tự do. Họ thường đi tới các điểm đến nổi tiếng có cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa nổi bật để chụp ảnh. Đối với những người không thể đi xa thì họ chỉ chụp ảnh ở thành phố nơi họ sinh sống, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm những góc mới trong thành phố, họ vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm sống động.
   

  Vọc chà vá chân nâu tại bản đảo Sơn Trà            Ảnh : Vũ Minh Châu
   
  Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", còn giới chuyên môn nhưHội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thì thường tổ chức các Trại sáng tác hàng năm  và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".Tuy nhiên vì những người đi chụp ảnh du lịch lần đầu tiên đến các đia điểm du lịch nên họ không hiếu biết nhiều về những góc nhìn, vị trí, ảnh sáng, thời tiết, văn hóa tập quán, phong tục...  của từng vùng miền đề chụp được những bức ảnh đẹp. Nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến không có được những bức ảnh tốt do vậy Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống sẽ tổ chức chuyên nghiệp cho các tua du lịch chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật định hướng kể hoạch cho các tác giả,các du khách có những bức ảnh đẹp nhất khi đi du lịch chụp ảnh. Hướng dẫn viên là các Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh về ngành du lịch sẽ trực tiếp dẫn dắt các tua du lịch chụp ảnh. Các hướng dẫn viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sắp xếp các các đối tượng chụp và cảnh sao cho phù hợp, chẳng hạn như các chợ phiên địa phương với hình ảnh mua bán tấp nập, cảnh một phụ nữ trẻ chèo thuyền trên dòng sông chiều hoàng hôn nắng vàng, mùa gặt của đồng bào vùng cao, nghề dệt thổ cẩm ở đâu.... Và  chúng tôi luôn phải tìm kiếm, phát hiện các điểm đến mới lạ, nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp, tìm được những góc chụp đẹp và mùa nào đẹp để tư vấn cho khách du lịch.
   
  Với du khách nước ngoài, cũng có nhiều yêu cầu khác nhau.Mặc dù họ yêu thích các điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Mỹ Sơn và Hạ Long nhưng họ không có đủ thời gian để chụp ảnh. Tuy vậy cảnh một nữ sinh trung học mặc áo dài trắng tung bay trong gió sau giờ tan học, cảnh người lao động nghỉ ngơi sau thời gian làm việc hay cảnh của một gia đình đang đoàn tụ bên bếp lửa tại một nơi nào đó trong khu vực trung tâm có thể thu hút khách du lịch nước ngoài trong nhiều giờ.Thường các ống kính của du khách Việt Nam dùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, di sản.. thì, trong khi ống kính của du khách nước ngoài thường để khám phá cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam"
   

  Hiên nay một số công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tua du lịch chụp ảnh nhưng Do yêu cầu cao nên chi phí của loại hình du lịch này thường cao hơn 25-30% so với tour bình thường vì các công ty du lịch phải mời các nhiếp ảnh gia và người mẫu để phục vụ cho một nhóm nhỏ khách du lịch. Một số nhà khai thác tour du lịch đã hợp tác với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để tổ chức các tour du lịch chụp ảnh cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.


  Những tác phẩm gặt hái được sau các chuyến du lịch chụp ảnh do TCNA&ĐS tổ chức

   Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống có một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đại diện ở các khu vực trên cả nước, rất am hiếu từng chi tiết của các địa điểm chụp ảnh. Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá để tìm ra những góc ngoạn mục tại mỗi điểm đến và sắp xếp, hướng dẫn tất cả mọi thứ cho khách du lịch để họ có được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là một lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng đến để chuyên nghiệp hóa các tú du lịch chụp ảnh và tổ chức sự kiện. Trong các chuyến đi chúng tôi  luôn cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày. Sau mỗi chuyển du lịch các tác phẩm tốt của khách du lịch được chúng tôi đăng tải quảng bá rỗng rãi trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống in và điện tử.
          Sỹ Minh
   

 • Ngoài là nhà kinh doanh tài ba, nổi tiếng là "ông vua" ngành vàng, Doanh nhân văn hóa- TGĐ Vũ Minh Châu còn là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thiên nhiên, đất nước qua từng khung hình nhỏ.  Với ông khi đã bị "vướng" vào cái duyên nhiếp ảnh và trở thành "tín đồ" của nghệ thuật ảnh, đó chính là lúc nhiếp ảnh giúp ông vươn tới cái đẹp, hoàn thiện bản thân trong công việc và cuộc sống.
  Với niềm say mê chụp ảnh cùng những chuyến đi TGĐ Vũ Minh Châu đã thu cả nghìn trùng nước non, thiên nhiên bao la hùng vỹ, tình yêu lao động... nằm gọn trong hàng trăm bức ảnh nghệ thuật của mình. Cũng thật là cơ duyên, vào năm 2010 tình cờ những bức ảnh của ông được mời tham gia triển lãm ảnh Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Và may mắn, tác phẩm ảnh "Hàng Xuất Khẩu" của ông Vũ Minh Châu đã đạt điểm 10- Điểm cao nhất do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam chấm điểm và được trưng bày tại triển lãm ảnh "Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh". Đây là một trong những niềm vinh dự mà tình yêu nghệ thuật đã mang lại vinh dự cho ông.
    Tạp chí NA&ĐS xin giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm của Ông trong một chuyến đi sáng tác tại Đà Nẵng.
    Sỹ Minh

   

Top